pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Parytet EUR/CHF

Parytet EUR/CHF

30 cze 2022 Autor: Dawid Górny

Dziś napłynęły do nas dwuznaczne dane z niemieckiej gospodarki. Po posiedzeniu bankierów centralnych w Sintrze euro słabnie w stosunku do reszty głównych walut. W ślad za nim idzie rodzima waluta. Polski złoty przeżywa najgorszą sesję tego tygodnia.

Spowolnienie inflacji w Niemczech

W środowe popołudnie poznaliśmy wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Niemczech. CPI za czerwiec w ujęciu rocznym wyniosło 7,6% i było o 0,3 p.p. niższe od odczytu sprzed miesiąca. Wynik ten był także niższy od oczekiwań ekspertów, którzy prognozowali CPI za czerwiec na poziomie równym 8%. Dane mogą zostać zinterpretowane jako optymistyczne, jednak warto pamiętać, iż w styczniu tego roku również widzieliśmy spadek inflacji konsumenckiej w Niemczech z 5,3% na 4,9%, jednak w kilku kolejnych miesiącach nastąpił znaczny jej wzrost. Dodatkowo dziś o poranku otrzymaliśmy słabe dane sprzedaży detalicznej u naszych zachodnich sąsiadów. Majowa sprzedaż w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 3,6%, co jest niższe od prognoz (-2%) oraz od odczytu sprzed miesiąca. 

Lagarde przyznaje błąd banków centralnych

Podczas środowego panelu dyskusyjnego w Sintrze szefowa EBC przyznała, że dotychczasowe prognozy banków centralnych dotyczące inflacji i walki z nią nie były trafne, a jedyne co teraz pozostało do zrobienia to przeanalizowanie tego, co już się wydarzyło i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Okazuje się, że jednak nie tylko Polak mądry po szkodzie. Mleko się rozlało, ale najgorsze jest to, że jak na razie to nic nie wskazuje, aby miało się ono dalej nie rozlewać. Nie będziemy w tym wpisie ponownie wymieniać przyczyn wzrostu inflacji, którymi zasłaniają się decydenci. Warto jednak przypomnieć, iż zgodnie z ostatnim posiedzeniem EBC, jutro zakończy się program skupu aktywów (APP), a pod koniec lipca zostaną podniesione stopy procentowe o 50 pb. Dalsze decyzje natomiast będą podejmowane “na bieżąco” i zależeć mają od sytuacji gospodarczej Wspólnoty. Pytanie brzmi, którym danym będziemy nadawać większą wagę? Czy tym mającym zbijać inflację, czy mającym uchronić nas od recesji. Dla Fed sprawa jest nieco prostsza – priorytetem jest walka z inflacją, nawet jeżeli grozi to recesją. Od czasu wczorajszego posiedzenia w Sintrze widzimy silne umocnienie się “zielonego”. Na wykresie EUR/USD zeszliśmy poniżej poziomu 1,04$. Wspólna waluta od wczoraj traci także do franka szwajcarskiego, gdzie ponownie osiągnęliśmy parytet. 

Złoty nie ma siły

W czwartek PLN znów udowadnia swoją dodatnią korelację z EUR. Osłabienie wspólnej waluty na szerokim rynku po raz kolejny spowodowało spadek wartości złotego w stosunku do głównych walut. Najgorzej sytuacja wygląda na wykresach USD/PLN oraz CHF/PLN. Tutaj polska waluta potrafiła lokalnie stracić ponad 6 groszy względem porannego dna. Po południu obserwujemy próbę ustabilizowania się ceny złotego do euro, funta, franka i dolara. Niestety poziomy cenowe kursów USD/PLN i CHF/PLN są najwyższymi poziomami w tym tygodniu. Warto zauważyć, iż jutro poznamy odczyt inflacji konsumenckiej w Polsce za miesiąc czerwiec i w zależności od tego, jaka ona będzie możemy obserwować stanowcze ruchy na wykresach PLN przed zakończeniem tygodnia.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak