Ostatnie ważne dane. Powiało optymizmem z krajowego rynku.

22 Gru 2016

Czekamy na większą zmienność

Również dzisiaj handel przebiega w dość spokojnej atmosferze. EUR/USD przebił na moment opór w postaci 1,0450 ale o kontynuacji ruchu korekcyjnego nie było mowy. Kurs po krótkiej chwili zszedł poniżej tego poziomu. Dzisiaj handel może się nieco rozruszać po 14.30. Są to tak naprawdę ostatnie ważne dane w tym roku z USA. Stąd inwestorzy mogą to wykorzystać zwiększając tym samym zmienność na rynku.

PKB nie zaskoczy

Niewiele można się spodziewać po danych o PKB za trzeci kwartał. Prawdopodobnie będą blisko ostatnich szacunków. Nieco więcej możemy się spodziewać po raporcie o zamówieniach na dobra trwałe. Odczyty zazwyczaj cechują się sporą zmiennością więc mogą negatywnie zaskoczyć. Szczególnie, że tak bywało w poprzednich miesiącach.

Inflacja bazowa w centrum uwagi

Istotna będzie publikacja inflacji bazowej PCE. Ta wartość jest brana pod uwagę przez Fed przy projekcjach makroekonomicznych. Pamiętajmy, że wartość CPI core była niższa od oczekiwań więc i tutaj istnieje szansa na niemiłe zaskoczenie i odczyt poniżej prognoz.

Podsumowując inwestorzy grający pod korektę na EUR/USD mogą mieć pole do popisu. Kilka publikacji może okazać się być gorszymi od prognoz. Przebicie poziomu 1,05 jest możliwe ale raczej na krótko i w kolejnych dniach powinno się wszystko ustabilizować przy poziomie 1,0420.

4,40 nie do przebicia

Polska waluta zachowuje się bardzo stabilnie. Kolejny raz na EUR/PLN mieliśmy podejście pod granicę 4,40 ale znów nie udało się jej sforsować. Na plus dla złotego działa wczorajsza prezentacja informacji Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu. Po 11 miesiącach deficyt wyniósł 27 mld złotych. Więc poniżej 50% planu. Może się więc okazać, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie niewiele ponad 2%. To by powiało sporym optymizmem szczególnie przed ocenami ratingowymi dla Polski w styczniu.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewne otwarcie tygodnia

25 Sty 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Koronakryzysowy piątek

22 Sty 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Kryzys? Gdzie ten kryzys?

21 Sty 2021

Adam Fuchs