pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Ostatnie ważne dane. Powiało optymizmem z krajowego rynku.

Ostatnie ważne dane. Powiało optymizmem z krajowego rynku.

22 gru 2016 Autor: Krzysztof Pawlak

Czekamy na większą zmienność

Również dzisiaj handel przebiega w dość spokojnej atmosferze. EUR/USD przebił na moment opór w postaci 1,0450 ale o kontynuacji ruchu korekcyjnego nie było mowy. Kurs po krótkiej chwili zszedł poniżej tego poziomu. Dzisiaj handel może się nieco rozruszać po 14.30. Są to tak naprawdę ostatnie ważne dane w tym roku z USA. Stąd inwestorzy mogą to wykorzystać zwiększając tym samym zmienność na rynku.

PKB nie zaskoczy

Niewiele można się spodziewać po danych o PKB za trzeci kwartał. Prawdopodobnie będą blisko ostatnich szacunków. Nieco więcej możemy się spodziewać po raporcie o zamówieniach na dobra trwałe. Odczyty zazwyczaj cechują się sporą zmiennością więc mogą negatywnie zaskoczyć. Szczególnie, że tak bywało w poprzednich miesiącach.

Inflacja bazowa w centrum uwagi

Istotna będzie publikacja inflacji bazowej PCE. Ta wartość jest brana pod uwagę przez Fed przy projekcjach makroekonomicznych. Pamiętajmy, że wartość CPI core była niższa od oczekiwań więc i tutaj istnieje szansa na niemiłe zaskoczenie i odczyt poniżej prognoz.

Podsumowując inwestorzy grający pod korektę na EUR/USD mogą mieć pole do popisu. Kilka publikacji może okazać się być gorszymi od prognoz. Przebicie poziomu 1,05 jest możliwe ale raczej na krótko i w kolejnych dniach powinno się wszystko ustabilizować przy poziomie 1,0420.

4,40 nie do przebicia

Polska waluta zachowuje się bardzo stabilnie. Kolejny raz na EUR/PLN mieliśmy podejście pod granicę 4,40 ale znów nie udało się jej sforsować. Na plus dla złotego działa wczorajsza prezentacja informacji Ministerstwa Finansów o wykonaniu budżetu. Po 11 miesiącach deficyt wyniósł 27 mld złotych. Więc poniżej 50% planu. Może się więc okazać, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie niewiele ponad 2%. To by powiało sporym optymizmem szczególnie przed ocenami ratingowymi dla Polski w styczniu.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Alarm włączony, ale paniki nie ma
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Przemysł w Europie znów „na hamulcu”
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Bank Japonii zaciera ręce
Krzysztof Pawlak