pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Opóźniony Brexit. Odczyty PMI.

Opóźniony Brexit. Odczyty PMI.

24 sty 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

    Decyzja Sądu Najwyższego

    W Wielkiej Brytanii nieustannie tematem numer jeden jest Brexit. Tym razem rozstrzygnięty został spór o to, kto jak i kiedy może rozpocząć procedurę wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Sąd najwyższy zdecydował, że rządowi potrzebna będzie zgoda parlamentu do rozpoczęcia procesu Brexitu. Sytuacja ta skutkować może przesunięciem w czasie ustalonego na początek marca początku wychodzenia z UE. Przypomnijmy, że premier Theresa May jest zwolennikiem tzw. twardego Brexitu, czyli m.in. wystąpieniem ze wspólnego rynku. W dniu dzisiejszym na szerokim rynku zauważamy osłabienie brytyjskiej waluty. W stosunku do złotego jest to 2 grosze do poziomu 5,06 zł.

    Wtorek z PMI

    W dniu dzisiejszym od rana napływają do nas odczyty indeksów PMI dla przemysłu oraz usług. We Francji oba odczyty pozytywnie zaskoczyły obserwatorów i były lepsze od prognoz. Z kolei w Niemczech zdecydowanie lepiej wypadł indeks dla przemysłu, który był wyższy od oczekiwań. Słabiej wypadł odczyt PMI dla usług. Wyniósł co prawda 53,2 pkt, co jest wynikiem dobrym, jednak był gorszy od prognoz. Wyniki dla całej Strefy Euro wypadły analogicznie do tych co u naszych zachodnich sąsiadów. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł 55,1 pkt przewyższając o 0,3 pkt prognozy, a dla usług był o 0,3 pkt gorszy od oczekiwań i wyniósł 53,6 pkt. Nie mniej jednak wyniki powyżej 50 pkt należy uznać za dobre dla gospodarki. Kurs EUR/USD wbrew słowom Trumpa oraz, można powiedzieć, wbrew dzisiejszym odczytom objął kierunek południowy. Jednakże wydaje się, że opór/wsparcie ustanowiony na poziomie 1,072 będzie ciężki do przebicia.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EUR/USD tendencja spadkowa trwa, w tle RPP
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Korekta na „edku” stała się faktem
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dolar kontruje, osłabiając złotego
Adam Fuchs