Ograniczona aktywność inwestorów

27 lis 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Ostatnie godziny handlu na rynku walutowym przynoszą stabilizację kwotowań polskiej waluty. Cały czas utrzymywana jest presja podażowa, a tym samym złotówka nieznacznie traci na wartości. Słabość polskiej waluty wynika przede wszystkim z sytuacji na szerokim rynku, gdzie dolar i funt są najwyżej kwotowane od kilku lat.

Wydaje się, że poziom 4,02-4,03 na USD/PLN to raczej okazja do kupna, bo dolary mogą być jeszcze droższe. Rynki wschodzące w tym Polska muszą obawiać się podwyżki stóp procentowych w USA, i nawet bardzo gołębia postawa EBC nie zatrzyma ucieczki kapitału.

Ostatnie dni przyniosły również osłabienie w relacji do euro ale to już może być pokłosie wydarzeń w naszym kraju. Cały czas krąży wizja obniżki stóp procentowych w przyszłym roku po zmianie składu RPP na członków o poglądach bardziej gołębich. A trzeba zauważyć, że niektóre działania rządu mogą spowodować, że agencje ratingowe mogą spojrzeć na nasz kraj niezbyt przychylnym wzrokiem.

W dniu dzisiejszym aktywność inwestorów jest jednak niewielka. Wczoraj mieliśmy Święto Dziękczynienia w USA, a dokładając skróconą dzisiaj sesję wskazuje, że inwestorzy już rozpoczęli weekend, a w najbliższych godzinach zmienność powinna być co raz mniejsza.

Dzisiaj poznaliśmy dane o PKB dla Wielkiej Brytanii i szereg indeksów pokazujących nastroje w strefie euro. Dane generalnie były zgodne z oczekiwaniami analityków co spowodowało, że nie wywołały żadnych większych ruchów na głównych parach walutowych.

Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym już kompletna pustka. Powoli rynki będą już się ustawiać pod wydarzenia w przyszłym tygodniu, a mianowicie 3 grudnia czyli posiedzenie EBC oraz publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy 4 grudnia. Szczególnie, że po zapowiedziach Mario Draghiego, cięcie stóp lub rozszerzenie QE jest przez rynek wysoce oczekiwane.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bail-out wisi nad rynkiem

03 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak