Odczyty inflacyjne. Polskie PKB.

28 lut 2017 Autor: Krzysztof Adamczak

Dynamika cen oraz PKB w wybranych państwach, polska gospodarka zgodnie z oczekiwaniami.

Ceny w górę.

Dzisiaj poznaliśmy całkiem pokaźną paczkę danych dotyczących inflacji. Główny wskaźnik CPI został opublikowany we Francji oraz Włoszech. Nad Sekwaną ceny rosną wolniej, niż zakładali to analitycy. W skali miesiąca wzrost jest minimalny i wyniósł ledwie 0,1%. W porównaniu z poprzednim rokiem ceny wzrosły o 1,2%. Rynek oczekiwał wyniku wyższego o 20 pb. Odwrotnie wygląda sytuacja we Włoszech, gdzie inflacja okazała się wyższa od predykcji. Miesięcznie wyniosła 0,3% co w skali roku przełożyło się na wynik 1,5%.

Poznaliśmy także serię odczytów dotyczących inflacji producenckiej. Zdecydowanie najwyższa była w Szwecji, gdzie wyniosła ponad 8%. Z kolei najniższą odnotowano na Słowacji – zaledwie 0,4% w skali roku. Warto jednak zauważyć, że wcześniejszy odczyt był wyraźnie na minusie więc mimo wszystko widać poprawę. We Francji indeks PPI wyniósł 3,8% i był ponad dwukrotnie wyższy od poprzedniego odczytu.

Rewizja odczytów PKB

Oprócz inflacji inwestorzy powinni zwrócić również uwagę na odczyty PKB. Co prawda wstępne szacunki poznaliśmy już wcześniej, a znaczne rewizje nie zdarzają się często. Francuska gospodarka rozwija się w tempie 0,4% kwartalnie. Wynik ten pokrył się ze wstępnymi szacunkami. W Szwecji PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosło o 1% a w całym 2016 roku o 2,3%.

Dla nas oczywiście najważniejszy był raport GUS o stanie rodzimej gospodarki. Produkt krajowy brutto wzrósł o 2,7% r/r. Jest to wynik zgodny ze wstępnymi szacunkami oraz o 0,2 pp wyższy niż poprzedni odczyt. Na ten wynik pozytywnie wpłynęło spożycie gospodarstw domowych, które wzrosło o 4,2%. Szybciej rosły zarówno eksport (8,6%), jak i import (8,5%). Złoty dzisiaj traci, zwłaszcza względem euro oraz franka. Wspólna waluta obecnie kosztuje 4,31 zł. Za szwajcarską walutę należy zapłacić 4,05 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak