pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Odczyt inflacji w USA umocnił dolara!

Odczyt inflacji w USA umocnił dolara!

11 sty 2024 Autor: Dawid Górny

Podczas styczniowej konferencji prof. Adama Glapińskiego nawet mało uważny słuchacz dostrzegł zmianę tonu wypowiedzi szefa NBP. W czwartek poznaliśmy dwa odczyty inflacyjne. Za naszą południową granicą ceny rosną, ale wolniej, natomiast publikacje ze Stanów wskazały wartości powyżej rynkowych oczekiwań.

Konferencja prezesa NBP

Wczorajsze przemówienie szefa Narodowego Banku Polskiego mogło zaskoczyć wielu słuchaczy, gdyż tym razem mnogie anegdoty z prywatnego życia profesora zostały wyparte przez tezy sformułowane na podstawie danych z krajowej gospodarki. Przewodniczący RPP zaznaczył, że pozostawienie kosztu pieniądza na poziomie 5,75% miało swoje podłoże we wciąż wysokiej inflacji konsumenckiej (CPI), która nadal utrzymuje się powyżej celu NBP. Co więcej, pomimo oczekiwanego w krótkim terminie spadku dynamiki cen (nawet poniżej 3%), RPP dostrzega możliwość odbicia inflacji i powrotu na ścieżkę wzrostową w drugim kwartale roku. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie o poziomy stóp procentowych w najbliższych miesiącach pozostaje bez odpowiedzi. Przestrzeń do niewielkiej obniżki powstanie, gdy tempo wzrostu cen w Polsce będzie dalej spadać i potwierdzi to marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli jednak w drugiej połowie roku inflacja konsumencka odbije i wróci do poziomów około 8%, to zgodnie ze słowami prezesa, RPP nie może wykluczyć ruchu w przeciwnym kierunku.

Umocnienie USD

Dzisiejszymi odczytami dnia były dane o tempie wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. Uwaga inwestorów skupiona była głównie na inflacji konsumenckiej i bazowej. Ta pierwsza, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, miałą wzrosnąć do 3,2%. Druga z kolei miała odnotować spadek z 4% do 3,8%. Obydwa odczyty okazały się być wyższe od oczekiwań. Aktualnie w USA inflacja konsumencka to 3,4%. Jej bazowy odpowiednik to 3,9%. Publikacje zaskoczyły rynki, zwiększając zmienność notowań. Głównym wygranym jest dolar, który umacnia się na szerokim rynku. Kurs EUR/USD o 15:00 zszedł poniżej 1,0945 USD. Silny USD to warunki, które zwykle ciążą złotemu. Tak jest i tym razem. Na wykresach xxxPLN obserwujemy osłabienie krajowej waluty. W momencie pisania tekstu kurs EUR/PLN znajduje się powyżej 4,35 PLN, natomiast kurs USD/PLN jest już powyżej 3,98 PLN.

Dynamika cen w Czechach

Kilka godzin przed publikacją danych inflacyjnych zza oceanu poznaliśmy wartości CPI za naszą południową granicą, gdzie kierunek ruchu był przeciwny. Rynek spekulował, że tempo wzrostu cen w Czechach pozostanie na niezmienionym poziomie 7,3%. Odczyt wskazał 6,9%, co jest wartością aż o 0,4 punktu procentowago niższą od tej sprzed miesiąca. Niższa inflacja osłabiła koronę do dolara i euro. Publikacja wpłynęła również na kurs CZK/PLN, tu jednak poranne osłabienie CZK zostało wymazane przez popołudniową deprecjację złotego. Kurs CZK/PLN w momencie pisania tekstu oscyluje przy 0,176 PLN


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD pozostaje pod presją
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Inflacja z USA spycha USD/PLN jeszcze niżej
Dawid Górny

Komentarz walutowy

xxxPLN z dnia na dzień coraz niżej
Dawid Górny