W oczekiwaniu na decyzję Moody’s

13 maja 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

W Europie odczyty wielkości PKB oraz inflacji konsumenckiej. W oczekiwaniu na wieczorny komunikat niespokojnie na złotym

Z samego rana poznaliśmy dobre informacje z niemieckiej gospodarki. Rośnie ona w tempie 0,7% z kwartału na kwartał co jest wynikiem lepszym od rynkowych oczekiwań. Z kolei odczyty inflacji konsumenckiej u naszych zachodnich sąsiadów rozczarowały analityków. Spodziewali się oni wzrostu poziomu cen o 0,1% w skali roku, jednakże wynik wyniósł -0,1%. Również odczyt w ujęciu miesięcznym okazał się słabszy od prognoz. Na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. W efekcie euro osłabiło się nieznacznie w stosunku do dolara.

W Strefie Euro gospodarka nie rośnie w tempie zakładanym przez rynki. W ujęciu kwartalnym wzrost PKB wyniósł 0,5% wobec oczekiwanego 0,6%. Z kolei rok do roku europejska gospodarka rozwija się w tempie 1,5%, w stosunku do prognozowanej dynamiki 1,6%.

O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny ogłosił dynamikę Produktu Krajowego Brutto w Polsce. Nasza gospodarka nie rozwija się w tempie przewidywanym przez analityków. Wzrost gospodarczy w Polsce wynosi 3,0%, względem prognozowanych 3,4%. Jednakże najważniejsza informacja dla polskiej złotówki nadejdzie w godzinach popołudniowych. Zostanie wówczas ogłoszony rating dla Polski.

W pierwszej części dnia złotówka osłabiała się względem głównych walut. Obecnie odrobiła poranne straty i nadal nieznacznie zyskuje. Aktualnie funt kosztuje 5,58 zł. Frank szwajcarski potaniał o 1 grosz od wczorajszego zamknięcia, a jego cena wynosi 3,98 zł. Cena euro wynosi 4,39 zł, a koszt zakupu dolara wynosi 3,87 zł.

Do ciekawszych wydarzeń makroekonomicznych dzisiejszego dnia należeć będzie odczyt wyników sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Prognozy wskazują na wzrost tego wskaźnika 0,7% z miesiąca na miesiąc.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Apetyt na ryzyko wraca, PLN zyskuje

28 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs