pl
Strona główna > Komentarze walutowe > W oczekiwaniu na decyzję Moody’s

W oczekiwaniu na decyzję Moody’s

13 maj 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

   W Europie odczyty wielkości PKB oraz inflacji konsumenckiej. W oczekiwaniu na wieczorny komunikat niespokojnie na złotym

    Z samego rana poznaliśmy dobre informacje z niemieckiej gospodarki. Rośnie ona w tempie 0,7% z kwartału na kwartał co jest wynikiem lepszym od rynkowych oczekiwań. Z kolei odczyty inflacji konsumenckiej u naszych zachodnich sąsiadów rozczarowały analityków. Spodziewali się oni wzrostu poziomu cen o 0,1% w skali roku, jednakże wynik wyniósł -0,1%. Również odczyt w ujęciu miesięcznym okazał się słabszy od prognoz. Na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. W efekcie euro osłabiło się nieznacznie w stosunku do dolara.

    W Strefie Euro gospodarka nie rośnie w tempie zakładanym przez rynki. W ujęciu kwartalnym wzrost PKB wyniósł 0,5% wobec oczekiwanego 0,6%. Z kolei rok do roku europejska gospodarka rozwija się w tempie 1,5%, w stosunku do prognozowanej dynamiki 1,6%.

    O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny ogłosił dynamikę Produktu Krajowego Brutto w Polsce. Nasza gospodarka nie rozwija się w tempie przewidywanym przez analityków. Wzrost gospodarczy w Polsce wynosi 3,0%, względem prognozowanych 3,4%. Jednakże najważniejsza informacja dla polskiej złotówki nadejdzie w godzinach popołudniowych. Zostanie wówczas ogłoszony rating dla Polski.

W pierwszej części dnia złotówka osłabiała się względem głównych walut. Obecnie odrobiła poranne straty i nadal nieznacznie zyskuje. Aktualnie funt kosztuje 5,58 zł. Frank szwajcarski potaniał o 1 grosz od wczorajszego zamknięcia, a jego cena wynosi 3,98 zł. Cena euro wynosi 4,39 zł, a koszt zakupu dolara wynosi 3,87 zł.

    Do ciekawszych wydarzeń makroekonomicznych dzisiejszego dnia należeć będzie odczyt wyników sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Prognozy wskazują na wzrost tego wskaźnika 0,7% z miesiąca na miesiąc.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak