pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Oczekiwanie na Moody’s

Oczekiwanie na Moody’s

09 wrz 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Wieczorem decyzja agencji ratingowej. Kilka danych z Europy.

    Oczy wszystkich inwestorów w Polsce skierowane są dziś w stronę agencji Moody’s. Ogłosi ona decyzję w sprawie ratingu naszego kraju. Z jednej strony analitycy nie oczekują w tej kwestii żadnych zmian, a co za tym idzie utrzymania wiarygodności naszego kraju. Z drugiej jednak ostatnie ostrzeżenia i głosy niezadowolenia dotyczące nieustającego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz zwiększenia deficytu budżetowego mogą doprowadzić do poważniejszych kroków agencji. Jeżeli rating Polski zostanie obniżony należy spodziewać się znacznej korekty ruchów spadkowych na złotówce, które zarysowały się na początku tygodnia. Utrzymanie obecnej oceny powinno jeszcze nieznacznie umocnić naszą walutę.

    Aktualnie za jednego funta zapłacimy 5,11 zł, dolar kosztuje 3,84 zł. Frak szwajcarski wyceniany jest na 3,94 zł, a euro na 4,32 zł.

    Po wczorajszym, pełnym istotnych wydarzeń makroekonomicznych dniu w piątek przyszedł czas na chwilę oddechu. Co prawda poznaliśmy dzisiaj sporo publikacji jednakże nie były one aż tak istotne dla inwestorów jak te wczorajsze. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na słabszy od oczekiwań bilans handlu zagranicznego w Niemczech, a także znaczny spadek eksportu i importu w tym kraju. Produkcja przemysłowa we Francji również nie spełnia oczekiwań. Z miesiąca na miesiąc spada o 0,6% wobec prognozowanych 0,2% wzrostu.

    W godzinach popołudniowych poznamy jeszcze tylko odczyt zmian zapasów hurtowników w Stanach Zjednoczonych oraz oczywiście decyzję agencji Moody’s.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nvidia vs FOMC
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

To żeśmy zarobili
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Patrzenie jak spadają szyszki
Krzysztof Adamczak