pl
Strona główna > Komentarze walutowe > “Nowa” RPP bez niespodzianki

“Nowa” RPP bez niespodzianki

06 lip 2016 Autor: Krzysztof Pawlak

Dzisiaj poznaliśmy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, zgodnie z przewidywaniami stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Inwestorzy nie zakładają póki co żadnych zmian aż do połowy 2017 roku, a w świetle ostatnich zawirowań może być to jeszcze bardziej odległy termin. Wydaje się, że jest to rozsądne podejście RPP o niezmienianiu polityki monetarnej. Ewentualna obniżka stóp nic by nie dała, nie pomogła by pokonać deflacji, a główna stopa referencyjna i tak jest na niskim poziomie.

Ostatnie godziny na rynku złotego przyniosły delikatne osłabienie polskiej waluty. Mimo wszystko jednak impuls spadkowy został wyhamowany. Nie da się ukryć, że w tym momencie nie sprzyja ani otoczenie wewnętrzne ani zewnętrzne. Każde zmiany w OFE w Polsce powodowały pogorszenie nastrojów wokół polskich aktywów. Na szerokim rynku mamy do czynienia ze sporą awersją do ryzyka co powoduje spadki na giełdach i cen surowców.

Wczorajsze wypowiedzi członków Fed należy uznać za bardzo ostrożne. Mimo wszystko jednak John Williams wskazał na dość ograniczony wpływ Brexitu na amerykańską gospodarkę. Tym samym uznał, że nie ma powodów do zmiany pierwotnego scenariusza i zacieśniania polityki monetarnej jeszcze w tym roku, oczywiście uwzględniając dobre dane makro.

Z kolei William Dudley wskazał na spora niepewność obecnie na rynkach i raczej jest skłonny przyjąć postawę czekamy i obserwujemy co się dzieje. Na tę chwilę ciężko jest ocenić rzeczywisty wpływ ewentualnej recesji w Wielkiej Brytanii na inne gospodarki, a także jak potoczy się sytuacja w Chinach. Taka postawa ma więc swoje solidne argumenty, mimo dość mocnych postaw amerykańskiej gospodarki. Gdyby jednak kolejne dane makro z USA były dobre to podwyżki stóp procentowych na jesieni nie można wykluczyć. Od wczoraj dolar zyskuje do większości walut za wyjątkiem jena japońskiego co związane jest z globalną awersja do ryzyka.

Popołudniu warto się skupić na danych z USA. Poznamy m.in. liczbę wniosków o kredyt hipotecznych, PMI dla usług, ISM dla usług, bilans handlu zagranicznego, a o 20 przede wszystkim minutes z ostatniego posiedzenia Fed. Powinniśmy otrzymać potwierdzenie ostrożnego podejścia Fed.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niepewny dolar
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak