pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Norwegowie walczą z inflacją

Norwegowie walczą z inflacją

18 sie 2022 Autor: Dawid Górny

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną dawkę informacji na temat dynamiki cen w państwach Starego Kontynentu. Wczorajszy protokół z posiedzenia FOMC nie przyniósł odpowiedzi dotyczącej tempa wzrostu stóp procentowych za oceanem. Decydenci z Norwegii podnieśli koszt pieniądza, umacniając koronę norweską (NOK).

Inflacja w Europie

Zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej (HICP) dla strefy euro publikowany przez Europejski Urząd Statystyczny cały czas rośnie. Za lipiec wyniósł on 8,9%. Wzrost o 0,3 p.p. w stosunku do poprzedniego odczytu był zgodny z oczekiwaniami rynku. O taką samą wartość wzrosła także inflacja bazowa, która aktualnie wynosi 4%. Mimo wysokiego poziomu wskaźnika HICP dla strefy euro, jest on nadal niższy od inflacji w całej Unii Europejskiej. Tutaj inflacja konsumencka znajduje się na poziomie 9.8%. Jest o 0,2 punktu procentowego wyżej od odczytu sprzed miesiąca. Zgodnie z dzisiejszą publikacją, w najgorszej sytuacji związanej z wysoką dynamiką cen cały czas znajdują się kraje nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Inflacja zapisuje się tam na poziomach powyżej abstrakcyjnej wartości 20%. Polska zajmuje siódme miejsce. Oprócz trzech wcześniej wspomnianych państw gorzej jest tylko na Węgrzech, w Bułgarii i Czechach. Najniższe poziomy obserwujemy we Francji (6,8%), na Malcie (6,8%) i w Finlandii (8%), choć i tak nie są to niskie wartości.

Sierpniowe Minutes FED

Wczorajszy protokół z posiedzenia amerykańskich decydentów po raz kolejny nie określił jasnego tempa podnoszenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku. Fed wskazuje, że mimo ostatniego spadku inflacji za oceanem, nadal znajduje się ona na wysokich poziomach. Nie wiadomo także, czy dynamika cen dalej będzie hamować. Amerykańscy decydenci wierzą natomiast, że jastrzębia polityka monetarna prędzej lub później zapisze się w przyszłych danych płynących z gospodarki. Już dziś zaczynają one być widoczne np. na rynku nieruchomości. Ostatnie odczyty wykazały mniejszą liczbę wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Po wczorajszej publikacji FED większość analityków nadal wskazuje 3,5% jako docelowy poziom stóp procentowych w USA do końca tego roku. Scenariusz ten zakłada jedną podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych i dwie kolejne o 25 pb. Oznaczałoby to brak zwiększenia tempa podwyżek przez amerykańskich decydentów. Inną opcją tego samego poziomu docelowego to dwie podwyżki o kolejno 75 pb. i 25 pb. lub dwa razy po 50 pb. oraz jedno posiedzenie niewnoszące zmian. Jednak na dziś takie scenariusze według wielu analityków wydają się być mało prawdopodobne.

Stopy w Norwegii stanowczo w górę!

Dzisiaj Bank centralny Norwegii podniósł stopy procentowe o 50 pb. Ich aktualna wartość to 1,75%. Ostatni raz tak mocnej podwyżki Norwegowie doświadczyli w 2002 roku. Decyzja Norges Bank, mimo iż była zgodna z konsensusem, mogła okazać się dla niektórych zaskoczeniem, ponieważ podwyżki stóp w tym kraju były zwykle ruchem o symboliczne 25 pb. Informacja ta wpłynęła pozytywnie na koronę norweską, która umocniła się w stosunku do dolara, euro oraz złotego. Kurs NOK/PLN wzrósł z 0,475 PLN do aktualnego 0,481 PLN. Rodzima waluta traci dziś także do innych koron skandynawskich, jak i również walut głównych. Największy spadek w stosunku do porannych poziomów PLN odnotował do funta szterlinga, dobijając lokalnie do poziomu 5,605 PLN, po ponad czterogroszowej stracie.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szary nosorożec
Krzysztof Adamczak