pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Na rynki wraca optymizm.

Na rynki wraca optymizm.

22 sty 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Odczyty indeksu PMI, coraz słabsze euro, umocnienie złotówki.

    Dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych zdominowały odczyty PMI. Jest to indeks oparty na kwestionariuszach wysyłanych do kadry kierowniczej. Podaje się oddzielne wyniki dla sektora usług i przemysłu. Warto przypomnieć również, że wynik powyżej 50 punktów oznacza wzrost aktywności danego sektora, a wynik poniżej tej granicy spadek.

    Już w nocy poznaliśmy wynik PMI dla przemysłu w Japonii. Wyniósł on 52,4 pkt i nie spełnił oczekiwań rynku. Nie popsuło to jednak nastrojów w Azji. Optymizm na dalekim wschodzie zawdzięczamy wypowiedziom Mario Draghi’ego oraz wiceprezydenta Chin LI Yuanchao. Z ust tego drugiego padły zapowiedzi o wprowadzeniu działań ochronnych dla chińskich inwestorów. Dobre nastrojowe dotarły również na rynek surowcowy, który jest mocno powiązany z drugą gospodarką świata.

    W Europie to Francuzi rozpoczęli serie odczytów indeksów PMI. W Paryżu wyniki przyniosły ambiwalentne odczucia. Z jednej strony wynik indeksu dla usług przekroczył zarówno prognozy, jak i próg 50 pkt. Z drugiej, odczyt dla przemysłu był słabszy od konsensusu, spadając do równego poziomu 50 pkt. Bardziej jednoznaczne były wyniki dla gospodarki niemieckiej oraz całej strefy euro. Niestety odczyty te były poniżej oczekiwań, tak dla przemysłu, jak i dla usług. U naszych zachodnich sąsiadów wyniosły one odpowiednio 52,1 pkt oraz 55,4 pkt. Dla wspólnej gospodarki opisywany indeks przyjął wartości: 52,3 pkt dla przemysłu i 53,6 pkt dla usług.

    Słabsze dane makroekonomiczne, jak i przede wszystkim wczorajsza konferencja szefa EBC, mocno ciążą wspólnej walucie. Traci ona dziś do dolara blisko 1 cent, przebijając poziom 1,08 USD. Około godziny 15:45 poznamy odczyt indeksu PMI dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Pozytywny odczyt prawdopodobnie zepchnie kurs głównej pary walutowej jeszcze niżej.

    W trakcie dzisiejszej sesji złotówka umocniła się w stosunku do euro i franka szwajcarskiego. EUR obecnie kosztuje około 4,46 zł i potaniało dzisiaj o 3 grosze. Podobny ruch obserwowaliśmy w stosunku do szwajcarskiej waluty, która obecnie kosztuje 4,06 zł. Nasza waluta nieznacznie się umocniła, również wobec dolara, za który należy obecnie płacić 4,12 zł. Jedynie funt brytyjski okazał się dziś mocniejszy od złotówki. Angielska waluta drożeje dziś o 4 grosze i kosztuje już 5,91 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

USD odpuszcza, PLN kontratakuje
Adam Fuchs