pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Korzystne perspektywy dla polskiej waluty

Korzystne perspektywy dla polskiej waluty

18 maj 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Końcówka ubiegłego tygodnia upłynęła pod znakiem umocnienia złotego do głównych walut. Spowodowało to, że na parze USD/PLN obserwowaliśmy poziom najniższy w tym roku, a na EUR/PLN kurs spadł do poziomu 4,0380. Był to efekt opublikowanych bardzo dobrych danych z rodzimej gospodarki, w I kwartale PKB wzrósł z 3,3% do 3,5% r/r. Lepsze od prognozowanych okazały się także dane o saldzie rachunku bieżącego w marcu, gdzie nadwyżka w obrotach wyniosła 1938 mln euro wobec 225 mln euro nadwyżki w lutym.

Dzisiejszy dzień przynosi korektę ostatniego ruchu umacniającego polską walutę. I trudno się spodziewać by ta sytuacja dzisiaj się odwróciła biorąc pod uwagę pusty kalendarz makroekonomiczny, a tym samym brak impulsów by nadać rynkowi walutowemu nowej dynamiki. Nie mniej jednak perspektywy dla polskiej waluty są bardzo dobre. Uspokoiła się sytuacja na rynku długu, co było przyczyną wcześniejszego osłabienia złotego. Do tego trzeba dodać zaskakująco dobre dane makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

Patrząc na otoczenie rynkowe również nie ma większych ryzyk, które mogły powodować odwrót inwestorów od rodzimej waluty. Póki co tematu podwyżek stóp procentowych w USA nie ma, a w ożywienie w europejskiej gospodarce nikt na razie nie wątpi. Wszystkie te czynniki powinny się przełożyć na kolejne zejście poniżej 4,00 na parze EUR/PLN w najbliższych dniach.

Na szerokim rynku, na głównej parze walutowej nadal obserwujemy tendencję zwyżkową, aktualnie obserwujemy poziom 1,1410. Dzisiaj w kalendarium  brak jest odczytów mogących wstrząsnąć eurodolarem, dopiero jutro pojawi się ważny odczyt z Niemiec indeksu ZEW za maj. Prognoza zakłada spadek z 53,3 do 49,5 pkt. Gdyby ZEW zaskoczył pozytywnie inwestorów (co jest bardzo prawdopodobne przy tak niskiej prognozie), dodatkowo wzmocniony raczej gołębim protokołem z posiedzenia FOMC (w środę o 20) moglibyśmy obserwować spokojne przebicie poziomu 1,15 na głównej parze walutowej świata.

Gołębie nastawienie członków Fed jest bardzo możliwe w sytuacji gdy kolejne prezentowane dane z amerykańskiej gospodarki są bardzo słabe. Trudno się spodziewać by  inflacja nagle zbliżyła się do celu inflacyjnego jakim jest zakładane 2%, a to wszystko może skutkować tym, że temat podwyżki stóp procentowych to dopiero początek 2016 roku. To będzie sprzyjać europejskiej walucie i trend wzrostowy powinien być kontynuowany.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak