Bieżący tydzień rozpoczął się stosunkowo spokojnie, co wynika głównie z prawie pustego kalendarium makroekonomicznego w dniu dzisiejszym. Od rana obserwujemy umacnianie się głównej pary walutowej, co pośrednio przekłada się na spadki na parach powiązanych z polskim złotym. Para USD/PLN ponownie kwotowana jest poniżej poziomu 3,80 zł.

Trwająca dzisiaj kontynuacja korekty na głównej parze walutowej (EUR/USD) jest następstwem wydarzeń z zeszłego tygodnia. Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku w USA usunął słowo-klucz, które inwestorzy odczytywali jako impuls do rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych.

Sprawa nie wydaje się jednak taka oczywista, i o ile Komitet pozostawił sobie taką możliwość, o tyle możliwy termin podwyższenia stóp procentowych w USA nadal jest odległą perspektywą. Eurodolar w następstwie korekty kwotowany jest już na poziomie 1,09 podczas gdy jeszcze tydzień temu był w okolicy 1,04 – najniższym poziomie od ponad 12 lat.

Najważniejszymi wydarzeniami w dniu dzisiejszym pozostaje publiczne wystąpienie szefa EBC oraz przemówienia członków Fed. Mario Draghi (EBC) zacznie swoją przemowę już o 15:00, tak samo jako John Williams (Fed). Wystąpienie Stanleya Fischera (Fed) zaplanowane jest na 17:20 czasu polskiego. O godzinie 15:00 poznamy również publikacje danych nt. sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. Analitycy oczekują odczytu na poziomie 4,9 mln, przy poprzednim 4,82 mln.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Słaby koniec słabego tygodnia

20 Wrz 2019

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Brak zaskoczenia

19 Wrz 2019

Mateusz Wielewicki

Komentarz walutowy

Decyzja już wieczorem

18 Wrz 2019

Mateusz Wielewicki