pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Korekty na EUR/USD ciąg dalszy

Korekty na EUR/USD ciąg dalszy

23 mar 2015 Autor: Marcin Rogalski

Bieżący tydzień rozpoczął się stosunkowo spokojnie, co wynika głównie z prawie pustego kalendarium makroekonomicznego w dniu dzisiejszym. Od rana obserwujemy umacnianie się głównej pary walutowej, co pośrednio przekłada się na spadki na parach powiązanych z polskim złotym. Para USD/PLN ponownie kwotowana jest poniżej poziomu 3,80 zł.

Trwająca dzisiaj kontynuacja korekty na głównej parze walutowej (EUR/USD) jest następstwem wydarzeń z zeszłego tygodnia. Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku w USA usunął słowo-klucz, które inwestorzy odczytywali jako impuls do rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych.

Sprawa nie wydaje się jednak taka oczywista, i o ile Komitet pozostawił sobie taką możliwość, o tyle możliwy termin podwyższenia stóp procentowych w USA nadal jest odległą perspektywą. Eurodolar w następstwie korekty kwotowany jest już na poziomie 1,09 podczas gdy jeszcze tydzień temu był w okolicy 1,04 – najniższym poziomie od ponad 12 lat.

Najważniejszymi wydarzeniami w dniu dzisiejszym pozostaje publiczne wystąpienie szefa EBC oraz przemówienia członków Fed. Mario Draghi (EBC) zacznie swoją przemowę już o 15:00, tak samo jako John Williams (Fed). Wystąpienie Stanleya Fischera (Fed) zaplanowane jest na 17:20 czasu polskiego. O godzinie 15:00 poznamy również publikacje danych nt. sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. Analitycy oczekują odczytu na poziomie 4,9 mln, przy poprzednim 4,82 mln.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dane z USA trzęsą kursami
Dawid Górny

Komentarz walutowy

(Oby nie czarna) „SUPER” środa
Dawid Górny