Korekta na EURUSD zakończona?

30 mar 2015 Autor: Michał Iskat

Ubiegły tydzień minął nam przede wszystkim na korekcie EURUSD. Dolara który zyskuje na wartości w ostatnich miesiącach, po długo wyczekiwanej konferencji FOMC został dość mocno wyprzedawany. Taka awersja do amerykańskiej waluty wynika z spekulacji co do podwyżki stóp procentowych przez FED. Postawa amerykańskiego banku centralnego  skłoniła spekulantów do realizacji zysków na głównej parze walutowej. W efekcie na EURUSD obserwujemy dzisiaj kurs 1,08 i jak widać inwestorzy w dalszym ciągu darzą dolara wielkim sentymentem.

Poniedziałek rozpoczął się kolejną odsłoną tematu greckiego. Dostarczona podczas weekendu lista reform nie przekonała wierzycieli. Po raz kolejny obserwujemy odbijanie piłeczki i walkę z czasem, której najbardziej czarnym scenariuszem jest bankructwo Grecji. Temat ciąży notowaniom europejskiej waluty od dawna i nie zanosi się żeby został szybko i definitywnie zakończony.

O godzinie 14.00 zaprezentowane zostały odczyty inflacyjne z Niemiec. W tym wypadku nie było zaskoczenia. Inflacja HICP zgodnie z oczekiwaniami analityków wyniosła 0,5% w ujęciu miesięcznym co przełożyło się na 0,1% w skali roku.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze napływ informacji gospodarczych zza oceanu O godzinie 14.30 poznamy dochody i wydatki Amerykanów, które dadzą ogólny pogląd na kondycję w jakiej znajdują się tamtejsi konsumenci. O godzinie 16.00 zaprezentowany zostanie Indeks podpisanych umów kupna domów. Zdaniem analityków w lutym dynamika indeksu wyniosła 0,5% w ujęciu miesięcznym wobec 1,7% w poprzednim odczycie.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Apetyt na ryzyko wraca, PLN zyskuje

28 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs