Koniec tygodnia z PMI

23 cze 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

Odczyty w Europie

Rano opublikowane zostały dane dotyczące indeksów PMI dla usług oraz przemysłu. Wstępne wyniki dla przemysłu zarówno w Niemczech, Francji jak i całej Strefie Euro okazały się wyższe od oczekiwań analityków. Z kolei odczyt indeksów dla usług wypadł gorzej od prognoz.  W strefie euro indeks PMI dla przemysłu wyniósł 57,3 pkt, a dla usług 54,7 pkt. Dane te nie wpłynęły jednak w żaden sposób na notowania euro, które nadal pozostaje silne. Notowania głównej pary walutowej w dalszym ciągu oscylują w okolicach poziomu 1,115.

Ostatnie polskie dane

Dziś w godzinach popołudniowych poznamy kolejne informacje z naszej gospodarki. Tym razem będą to odczyty koniunktury w budownictwie, handlu, przemyśle i usługach. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że, podobnie jak w przypadku pozostałych publikacji z mijającego tygodnia, pozostaną niezauważone przez inwestorów. Obecnie za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,90 zł. Funt kosztuje 4,82 zł, dolar 3,78 zł, a euro wyceniane jest na 4,23 zł.

PMI w Stanach

W godzinach popołudniowych poznamy inflację konsumencką w Kanadzie. Dodatkowo ze Stanów Zjednoczonych napłyną do nas informacje o wysokości indeksu PMI dla usług i przemysłu oraz poznamy liczbę sprzedanych nowych domów.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Deal dopięty

30 maja 2023

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

I’m a star, so the sky isn’t the limit

29 maja 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

PLN w piątek opuszcza gardę

26 maja 2023

Dawid Górny