Odczyty w Europie

Rano opublikowane zostały dane dotyczące indeksów PMI dla usług oraz przemysłu. Wstępne wyniki dla przemysłu zarówno w Niemczech, Francji jak i całej Strefie Euro okazały się wyższe od oczekiwań analityków. Z kolei odczyt indeksów dla usług wypadł gorzej od prognoz.  W strefie euro indeks PMI dla przemysłu wyniósł 57,3 pkt, a dla usług 54,7 pkt. Dane te nie wpłynęły jednak w żaden sposób na notowania euro, które nadal pozostaje silne. Notowania głównej pary walutowej w dalszym ciągu oscylują w okolicach poziomu 1,115.

Ostatnie polskie dane

Dziś w godzinach popołudniowych poznamy kolejne informacje z naszej gospodarki. Tym razem będą to odczyty koniunktury w budownictwie, handlu, przemyśle i usługach. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że, podobnie jak w przypadku pozostałych publikacji z mijającego tygodnia, pozostaną niezauważone przez inwestorów. Obecnie za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,90 zł. Funt kosztuje 4,82 zł, dolar 3,78 zł, a euro wyceniane jest na 4,23 zł.

PMI w Stanach

W godzinach popołudniowych poznamy inflację konsumencką w Kanadzie. Dodatkowo ze Stanów Zjednoczonych napłyną do nas informacje o wysokości indeksu PMI dla usług i przemysłu oraz poznamy liczbę sprzedanych nowych domów.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC nie chce iść drogą Fed

18 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dolar przechodzi do kontrofensywy

17 Cze 2021

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dzień, który może zmienić wiele na rynkach… albo i nic

16 Cze 2021

Krzysztof Pawlak