pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Koniec tygodnia

Koniec tygodnia

19 paź 2018 Autor: Mateusz Wielewicki

Nieco spokojniej

Po wczorajszym słabszym dniu dla naszej waluty piątkowe notowania wyglądają nieco spokojniej. Pomimo tego, że kolejne już w tym tygodniu odczyty z polskiej gospodarki zawodzą. Tym razem Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki sprzedaży detalicznej. Ta maleje z miesiąca na miesiąc o 3,4%. Z kolei w ujęciu rocznym zamiast oczekiwanej dynamiki na poziomie 7,6% mamy 5,6%. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,75 zł, Frank szwajcarski kosztuje 3,76 zł. Cena wspólnej waluty wynosi 4,30 zł, a funta brytyjskiego 4,88 zł.

Bez rozstrzygnięcia

    Kończący się szczyt Unii Europejskiej, na którym dyskutowano nad warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, ak jak można się było spodziewać, nie przyniósł ostatecznego rozstrzygnięcia. Co prawda większość kwestii negocjacyjnych została domknięta, to nadal pozostają małe kwestie sporne. Wszyscy jednak są pozytywnej myśli i liczą na pozytywną dla obu stron umowę.

Dla odmiany też Kanada

    Popołudniowy handel przebiegać będzie pod dyktando odczytów z Kanady i oczywiście USA. W kanadzie opublikowane zostaną wyniki sprzedaży detalicznej, a także poznamy dynamikę inflacji konsumenckiej. Z kolei ze Stanów Zjednoczonych napłyną do nas informacje z rynku nieruchomości.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak