pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Koniec burzliwego tygodnia

Koniec burzliwego tygodnia

18 mar 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

   Podsumowanie ciekawego tygodnia na rynkach walutowych. Ubogi kalendarz makroekonomiczny. Spokojnie na złotym.

   Po zeszłotygodniowej obniżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny przyszła kolej na decyzje pozostałych banków centralnych. W mijającym tygodniu wysokość stóp procentowych ogłaszana była w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a dzisiaj Rosji. We wszystkich wymienionych krajach nie dokonano ani jej podwyżki, ani obniżki. Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku nie zaskoczył rynków pozostawiając stopy procentowe na poziomie 0,25-0,5%. Bank Anglii utrzymał koszt pieniądza na poziomie 0,5%. Szwajcarski Bank Narodowy nie zmienił dotychczasowej polityki monetarnej i pozostawił stopy procentowe poniżej zera. Centralny Bank Rosji nie zaskoczył analityków swoją dzisiejszą decyzją. Wysokość kosztu pieniądza w Rosji wynosi obecnie 11%. Po tym odczycie rosyjski rubel nieznacznie zyskał na wartości.

   Kończący się tydzień przyniósł również wiele ciekawych informacji z polskiej gospodarki. Poniżej oczekiwań wypadł poziom inflacji konsumenckiej w ujęciu rocznym. Rynek pracy w Polsce pochwalił się dobrymi wynikami. Zatrudnienie urosło o 2,5% rok do roku wobec prognoz na poziomie 2,4%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia również przewyższył prognozy. Według Głównego Urzędy Statystycznego przeciętne wynagrodzenie wynosi 4137,5 złotych brutto. Także dynamika sprzedaży detalicznej przekroczyła przewidywania analityków i rośnie 3,9% rok do roku. Podobnie jest z produkcją przemysłową, która w ujęciu rocznym rośnie 6,7%.

   Dzisiejsza kartka z kalendarza makroekonomicznego nie zawiera wielu wydarzeń. Niemniej jednak warta uwagi była publikacja inflacyjna w Niemczech. Inflacja producencka w ujęciu rocznym u naszych zachodnich sąsiadów wyniosła -3,0% wobec oczekiwanych -2,6%. Dodatkowo również w godzinach popołudniowych przewidziane są konferencje szefów FED. W obliczu wydarzeń mijającego tygodnia inwestorzy z całą pewnością będą uważnie przysłuchiwali się ich wystąpieniom.

   Piątek równie spokojnie przebiega na notowaniach naszej waluty. Złotówka umocniła się dzisiaj tylko wobec euro, które kosztuje 4,26 zł. Podobne kwotowania, jak podczas wczorajszych zamknięć, obserwujemy na pozostałych głównych walutach. Koszt dolara wynosi 3,77 zł. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,90 zł, a cena funta to 5,46 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odbicie na EUR/USD zatrzymane
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Niepewność nadal pozostaje
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak