pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Konflikt o handel vs. konflikt o wartości

Konflikt o handel vs. konflikt o wartości

28 lis 2019 Autor: Adam Fuchs

Donald Trump podpisał ustawę, która wcześniej zyskała ponadpartyjne poparcie w Kongresie. Ma ona na celu wsparcie prodemokratycznych ruchów w Hongkongu. Można było łatwo przewidzieć, że spotka się to z ostrą reakcją strony chińskiej. Parlament europejski przyjął projekt budżetu Unii na 2020 r. Premier Morawiecki wygłosił przemówienie na Kongresie Ekonomistów Polskich.

Trump podpisał ustawę “dla Hongkongu”

Stało się to, czego obawiali się obserwatorzy wojny handlowej, liczący, że pierwsza faza porozumienia jest już naprawdę blisko. Prezydent USA podpisał ustawę o Prawach Człowieka i Demokracji, która ma wesprzeć prodemokratyczne ruchy w Hongkongu. Stany będa co roku dokonywały analizy sytuacji w byłej brytyjskiej kolonii w celu odnawiania bądź zawieszenia specjalnego statusu metropolii w stosunkach z Amerykanami. Status ten sprawia m.in., że Hongkong jest wyłączony spod działania ceł nałożonych na Chiny kontynentalne. Fakt złożenia podpisu pod ustawą (wcześniej Trump unikał jasnych deklaracji) spotkał się z ostrą odpowiedzią przedstawicieli chińskich i hongkońskich władz. Wzywają oni USA do zejścia ze złej ścieżki i niemieszania się w wewnętrzne sprawy Państwa Środka. Za to przedstawiciele ruchów demokratycznych z miasta żyjącego cały czas w napięciu (protesty trwają tam od czerwca) ogłosili wielki sukces i podziękowali za wsparcie. Wszystko wskazuje na to, że dobry klimat amerykańsko-chińskich rozmów to już przeszłość, a jakiekolwiek porozumienie oddala się w bliżej nieokreśloną przyszłość. W tym kontekście coraz bardziej prawdopodobne staje się wprowadzenie przez lokatora Białego Domu kolejnej transzy obciążeń celnych, które są zapowiedziane na 15 grudnia.

Parlament Europejski przyjął budżet UE

Projekt budżetu poparło 543 europosłów, przeciwnych było 136, a od głosu wstrzymało się 23. Wydatki Wspólnoty w przyszłym roku mają wynieść 153,6 mld euro i będą wyższe o 3,4% od tych z 2019 r. Ponad jedna piąta środków będzie przeznaczona na działania związane ze zmianami klimatu. Przeszło 80 mld zostanie wydane na zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, w tym niwelowanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi, a także na stymulowanie wzrostu gospodarczego, czy też tworzenie miejsc pracy za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Natomiast europejscy rolnicy otrzymają 58 mld EUR. Projekt budżetu zakłada, że Wielka Brytania będzie uczestniczyć w jego realizacji do końca 2020 r., nawet jeśli brexit nastąpi wraz z końcem stycznia.

Premier o pułapce średniego rozwoju

Mateusz Morawiecki był dziś gościem X Kongresu Ekonomistów Polskich “Ekonomiści dla Rozwoju”. W trakcie swojego wystąpienia stwierdził, że odnosi wrażenie (podbudowane danymi), iż jesteśmy na dobrej ścieżce wyjścia  z pułapki średniego poziomu rozwoju. Dodał jednak, że jest to proces długotrwały. Powiedział również, że największy sukces odniosły państwa, które potrafiły odnaleźć symbiozę między rynkiem a państwem (sprawnością instytucji państwowych). W tym kontekście wymienił państwa Dalekiego Wschodu (Korea, Japonia), ale też kraje skandynawskie. Właśnie taka symbioza “państwo-ekonomia” była głównym przesłaniem przemówienia premiera. Podkreślał znaczenie polityki fiskalnej dla zatrzymania spirali długu i wzmocnienia państwa wobec międzynarodowych korporacji. Zwrócił się także bezpośrednio do przedstawicieli RPP obecnych na sali słowami „z jednej strony mamy niezależność instytucji względem siebie, z drugiej strony – współodpowiedzialność za rozwój gospodarczy”.

Średnie kursy walut o godz. 16:00: EUR/PLN 4,3220 zł, USD/PLN 3,9294 zł, GBP/PLN 5,0694 zł, CHF/PLN 3,9327 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak