Kolejny słaby dzień

26 cze 2018 Autor: Mateusz Wielewicki

Złotówka niezbyt silna

Wtorek również nie jest łaskawym dniem dla naszej waluty. W obliczu ryzyk występujących na rynkach i szukania tak zwanych bezpiecznych przystani przez inwestorów złotówka osłabiła się wobec głównych walut. Dolar amerykański podrożał dziś do 3,72 zł. Euro znajdowało się już w okolicy 4,35 zł. Funt brytyjski kosztuje nieznacznie ponad 4,92 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba już było przez moment zapłacić 3,76 zł.

Popołudnie z USA

Godziny poranne w kalendarzu makroekonomicznym nie zawierały praktycznie żadnych ważnych danych. Dopiero w godzinach popołudniowych będziemy mogli mówić o nieznacznym ożywieniu. Co prawda zza oceanu napłynie do nas szereg publikacji z tamtejszej gospodarki jednakże dane te nie będą na tyle istotne dla inwestorów aby ożywić dzisiejszy handel. Najważniejszą informacją będzie odczyt indeksu zaufania konsumentów. Poza tym poznamy indeks Fed z Richmond, indeks cen domów, a także tygodniowa zmianę zapasów cen paliw.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Czy to już koniec?

06 paź 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Pivot odmieniany przez przypadki

05 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Powiew optymizmu

04 paź 2022

Krzysztof Adamczak