pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Kolejny oddech złotego

Kolejny oddech złotego

25 mar 2020 Autor: Maciej Przygórzewski

Po kolejnych rekordowych cenach walut dzisiaj przyszła korekta na rynkach. Warto zwrócić uwagę, że pomimo kilkugroszowych umocnień złoty jest nadal bardzo słaby.

Złoty tym razem zyskuje

Po wczorajszych wzrostach kursów walut dzisiaj przyszedł czas na korektę. Euro po odbiciu od 4,62 zł spadło dzisiaj przez chwilę nawet do 4,57 zł. Na kursie franka odbicie miało miejsce z 4,37 zł na 4,30 zł. Silniejszy ruch na franku wynikał ze zmian euro względem waluty helweckiej w wyniku uspokojenia nastrojów. Również dolar poszedł w dół o około 5 groszy kończąc w okolicach 4,23 zł. Inaczej zachowywał się funt, który dzisiaj niespodziewanie wyskoczył do 5,06 zł po czym odbił do poziomu 5 zł. Jak widać pomimo umacniającego się złotego zmienność na rynku jest nadal ogromna.

Korekta na rynkach

Wraz z ociepleniem na walutach widać było pewną odwilż na giełdach. Pakiety pomocowe podnoszą optymizm inwestorów, a ceny zachęcają do kupowania. Z drugiej strony wszyscy wiedzą, że nadchodzi silne spowolnienie i nie należy się spodziewać powrotu do poziomów sprzed miesiąca. Również na ropie naftowej byliśmy świadkami odbicia, aczkolwiek po dzisiejszym spadku znowu jesteśmy bardzo blisko minimów kursowych. Warto pamiętać, że długoterminowo dalej jesteśmy w silnych trendach spadkowych.

Pakiet stymulacyjny z USA

Dzisiaj powinniśmy poznać detale pakietu stymulacyjnego dla przedsiębiorców w USA. Ma on na celu złagodzenie efektu wpływu koronawirusa w USA. Pakiet ma opiewać na 2 biliony dolarów, kwota robi wrażenie, ale musimy poczekać na informację, co się na nią składa. Inaczej należy traktować bezpośrednie dopłaty a inaczej gwarancje kredytowe. Nie mniej warto pamiętać, że kwota ta to ponad 10% amerykańskiego PKB. Tak silny transfer środków nie pozostanie bez wpływu na rynki.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs