pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Kolejne dane z Polski

Kolejne dane z Polski

20 lut 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Pozytywne zaskoczenie

    O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował szereg danych z polskiej gospodarki. Poza dynamiką cen produkcji oraz danymi na temat koniunktury konsumenckiej poznaliśmy najważniejszy z dzisiejszych polskich odczytów dotyczący produkcji przemysłowej. Ta, podobnie jak ostatnie doniesienia z rynku pracy, pozytywnie zaskoczyła. Wzrost 6,1% procent w skali roku okazał się wyższy od prognozowanej dynamiki na poziomie 3,9%. Dobre dane nie przełożyły się jednak na poprawę notowań naszej waluty. Aktualnie dolar amerykański wyceniany jest na 3,82 zł. tyle samo zapłacimy za franka szwajcarskiego. Wspólna waluta podrożała do 4,34 zł. Na parze GBP/PLN już tylko niecały grosz brakuje do poziomu 5,00 zł. Umocnienie brytyjskiej waluty spowodowane jest najprawdopodobniej kolejną rundą spotkań na linii Wielka Brytania – UE.

Czekamy na wieczór

    Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja protokołu z posiedzenia FOMC. Inwestorzy z uwagą przeczytają komunikat doszukując się wskazówek co do dalszych planów prowadzenia polityki monetarnej przez członków FED. Analitycy jednak nie spodziewają się zmiany ostatniego stanowiska. Najprawdopodobniej będzie ono uzależniało dalsze zmiany stopy procentowej od kondycji amerykańskiej gospodarki. Mimo wszystko ok godziny 20:00 należy zwrócić szczególną uwagę na notowania dolara.

Jutro jeszcze ciekawiej

    W czwartek kalendarz makroekonomiczny wypełniony jest odczytami indeksów PMI dla usług i przemysłu. Jednak to nie te publikacje będą jutro najważniejsze. Głównym wydarzeniem będzie bowiem publikacja protokołu z posiedzenia członków Europejskiego Banku Centralnego.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak