pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Kolejną zmianą stóp w Polsce będzie ich obniżka

Kolejną zmianą stóp w Polsce będzie ich obniżka

09 mar 2023 Autor: Krzysztof Pawlak

Rada utrzymuje po raz kolejny stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Mimo to, proces zacieśniania monetarnego nadal oficjalnie niezakończony. Czekamy na kolejne wystąpienie prezesa RPP. Stabilizacja notowań EUR/USD po spadkach z początku tygodnia. 

Brak zdecydowania na PLN

Aktualnie obowiązująca stopa procentowa w Polsce to 6,75, ustanowiona we wrześniu 2022 i od tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło. RPP od tego czasu wykazuje dużą niechęć do podwyżek stóp i wczorajsza decyzja tylko to potwierdziła. Nadal komunikat Rady mówi jasno, że to wciąż pauza w cyklu, a nie jego zakończenie, a wszystkie dalsze decyzje będą zależne od napływających danych makro. To już szóste posiedzenie, gdzie obserwujemy brak ruchu na stopach, a mimo to nadal nie usłyszeliśmy słów o zakończeniu cyklu ich podwyżek. Można stwierdzić, że to dobry ruch i oczekiwanie na faktyczne hamowanie inflacji w Polsce. Same ogłoszenie decyzji przyniosło mały rollercoaster na notowaniach złotego, który początkowo wystrzelił w górę (EUR/PLN ponad 4,70), by po chwili zejść w okolice tegorocznych minimów. 

Szybsze spadki inflacji, wyższe PKB

Mimo, że wczorajsza decyzja w sprawie stóp procentowych nie budziła większych emocji, to jednak analitycy bacznie czekali na nowe projekcje makro. I patrząc na ogólne wnioski, można powiedzieć, że argumenty dostali zwolennicy łagodnej polityki monetarnej i szukający już na horyzoncie pierwszej obniżki stóp w naszym kraju. Według projekcji nadal droga do celu inflacyjnego NBP jest długa i kręta i ma trwać do połowy 2025 roku. Zmienia się jednak tempo spadków cen. Według prognoz z listopada, w tym roku inflacja miała wynieść 13,2%, według nowych tych z wczoraj już „tylko” 11,9%. Szczyt inflacji w rodzimej gospodarce miał wypaść w lutym (odczyt poznamy 15 marca) i jeszcze niedawno realnym zagrożeniem była wartość 20%, która już raczej się nie pojawi. To cenna informacja, która powoduje, że poruszany jest temat obniżki stóp w Polsce, skoro dynamika cen spada i jak pokazują projekcje, ma dalej spadać w tym roku. I gdy teoria podpowiada, że nadal poziom cen jest wysoki i na taki ruch RPP wręcz nie powinna się zdecydować w tym roku, to pojawia się podejście praktyczne. A to ma oblicze polityczne i zbliżające się wybory. Bo jakże pięknym ruchem ze strony Rady dla partii rządzącej byłaby obniżka stóp i danie ulgi setkom tysięcy Polaków. Dzisiaj w centrum uwagi konferencja prezesa RPP, który zapewne w barwnych opowieściach przybliży kulisy decyzji. 

Stabilizacja „chwilowa”?

Stabilizuje się sytuacja na notowaniach EUR/USD po zamieszaniu wywołanym słowami prezesa Fed podczas składania raportu z polityki monetarnej przed instytucjami państwowymi. Można powiedzieć, że nie tyle słowami, co reakcją inwestorów, bo tak naprawdę szef Fed nie powiedział nic spektakularnego. Bądź co bądź, jednak reakcja na rynkach była silna, a przede wszystkim wzrosła docelowa stopa procentowa, którą na ten rok widzą inwestorzy w USA i jest to już blisko 5,75, podczas gdy w lutym było to poniżej 5%. Nie dziwi więc ruch na południe na głównej parze walutowej świata, która mimo wszystko nie zbliżyła się do poziomu ważnego wsparcia na poziomie 1,05. Silnego dolara w relacji do euro może utrzymywać oczekiwane prawdopodobieństwo ruchu o 50 pkt bazowych na stopie procentowej, które miałoby mieć miejsce na kolejnym posiedzeniu. Aktualnie szanse te wynoszą aż 70%. Ta liczba może być jeszcze wyższa, jeśli dobrze wypadną piątkowe dane z rynku pracy, a nieco później, bo we wtorek, wskazanie pokaże wyższą inflację w USA albo chociaż zgodną z prognozami. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak