pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Jednocyfrowa inflacja w Polsce!

Jednocyfrowa inflacja w Polsce!

19 wrz 2023 Autor: Dawid Górny

Główną publikacją wtorkowego kalendarza makroekonomicznego był raport dynamiki cen konsumenckich od Eurostatu. Odczyty dla strefy euro były bliskie konsensusu. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym odczytem z poszczególnych państw pozostaje dwucyfrowa, w odróżnieniu do wskazania z Polski. We wrześniu obserwujemy umocnienie dolara kanadyjskiego.

Ceny w Europie

Najnowsze dane z Eurostatu wykazały spadek zharmonizowanego indeksu inflacji konsumenckiej w strefie euro o 0,1 punktu procentowego w ujęciu rocznym. Aktualnie wynosi on 5,2%. Jego bazowy odpowiednik (nieuwzględniający cen żywności oraz energii) pozostał na niezmienionym poziomie 5,3%, co było zgodne z rynkowym konsensusem. W obydwóch przypadkach odczyty znajdują się powyżej celu inflacyjnego EBC, jednak pierwszy z przedstawionych jest o połowę niższy od szczytu z października 2022 roku, który wyniósł 10,6%. Powyższe wskazuje, że w następnych miesiącach spadkom dynamiki cen sprzyjać będzie efekt bazy (wskazania z 2022 roku były najwyższe w ostatnim kwartale). Z drugiej strony, proces dezinflacji jest hamowany przez wzrost cen ropy. Dziś wykres odmiany BRENT wskazał poziom 95$ za baryłkę, co jest najwyższą wartością od listopada 2022 roku.

Polska z jednocyfrową inflacją

Roczny raport dynamiki cen od Eurostatu to także dane z poszczególnych państw Wspólnoty z osobna. Najniższą inflacją w sierpniu, wynoszącą zaledwie 2,3%, może pochwalić się Dania. Zaraz po niej są Belgia i Hiszpania (2,4%). Średnia dla całej Unii Europejskiej to 5,9%, co jest wynikiem o 0,7 punktu procentowego wyżej niż dla strefy euro. Najgorzej sytuacja kształtuje się ponownie na Węgrzech, gdzie ceny w ujęciu rocznym rosły średnio o 14,2%. Zaraz po nich są Czechy (10,1%) i Słowacja (9,6%). Tuż za niechlubnym podium znalazła się Polska z wynikiem jednocyfrowym w wysokości 9,5%! Ciężko mówić tu o sukcesie, jednak jest to kolejny niższy stopień stromych schodów, z których schodzimy w 2023 roku. Do celu 2,5% (+/-1%) wciąż bardzo daleko. Jego osiągnięcie nie będzie jednak możliwe bez dalszych działań dezinflacyjnych, a każde decyzje pobudzające popyt oddalają nas od jego osiągnięcia.

Dane z Kanady

W poniedziałek poznaliśmy publikacje z gospodarki kanadyjskiej, gdzie rośnie inflacja producencka. W ujęciu miesięcznym był to skok o 1,3%, czyli ponad dwa razy wyższy od oczekiwanego (0,5%). Wzrost cen producentów odnotowano także w zestawieniu rocznym. Ten jednak nadal utrzymuje się poniżej kreski i wynosi -0,5% (poprzednio -3,2%). Dziś o godzinie 14:30 poznamy wartości inflacji konsumenckiej. Prognozy mówią o jej wzroście do 3,8%. Skoro mowa o dolarze kanadyjskim, warto zauważyć, że we wrześniu umacnia się on względem złotego i euro. Od tygodnia obserwujemy również aprecjację do waluty amerykańskiej. Oprócz odczytów inflacyjnych na kursy waluty kanadyjskiej silnie wpływa jej charakterystyka. Należy ona do koszyka walut surowcowych. W przypadku CAD oznacza to dodatnią korelację z cenami ropy. Wzrost wycen “czarnego złota” umacnia walutę, co aktualnie wspiera pozycję dolara kanadyjskiego na rynku.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak