pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Inwestorzy wracają po świętach

Inwestorzy wracają po świętach

29 mar 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

    Japonia prezentuje raport z rynku pracy. Dane z USA. Poświąteczne notowania złotego.   

    W nocy poznaliśmy dane z japońskiej gospodarki. Odpowiednik japońskiego urzędu statystycznego ogłosił stopę bezrobocia w Kraju Kwitnącej Wiśni. Chociaż okazała się o 0,1% wyższa niż oczekiwali analitycy to i tak pozostaje na bardzo niskim poziomie 3,3%. Pozytywnie zaskoczył odczyt dynamiki wydatków gospodarstw domowych. Wyniosła ona 1,2% rok do roku wobec prognozowanego 1,5% spadku. Z kolei negatywnie wypadła sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym. Rośnie ona o 0,5% ale oczekiwania rynkowe były znacznie wyższe. Wobec tego mogliśmy zaobserwować utratę wartości jena w stosunku do głównych walut.

    Choć wczoraj w większości krajów by dzień wolny, poznaliśmy odczyty z amerykańskiej gospodarki. Dochody amerykanów rosną z miesiąca na miesiąc o 0,2%. Jest to wynikiem lepszym o 10 punktów bazowych od oczekiwań analityków. Pomimo większego wzrostu dochodów dynamika ich wydatków utrzymuje się na poziomie 0,1%. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się odczyt indeksu podpisanych umów kupna domów. W ujęciu miesięcznym wyniósł 3,5%.  Mimo dobrych publikacji w dniu wczorajszym dolar tracił do euro nawet około pół centa.

    Dzisiaj odczytami ze Stanów Zjednoczonych, na które warto zwrócić uwagę będą indeks zaufania konsumentów według Conference Board oraz konferencja prezes FED Janet Yellen. Inwestorzy oczekują, iż podczas tego przemówienia szefowa Rezerwy Federalnej wskaże kierunek polityki monetarnej w USA. Co za tym idzie dowiemy się kiedy można spodziewać się kolejnych zmian stóp procentowych za oceanem.

    Przerwa świąteczna praktycznie nie wpłynęła na notowania złotego. Na parze EUR/PLN testowana jest psychologiczna granica 4,25zł. Frank Szwajcarski przebił w dół o jeden grosz poziom 3,90zł. Funt odrabia straty po ostatnich znacznych spadkach. Jego cena wynosi 5,42zł. Koszt dolara to 3,79zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dane z USA trzęsą kursami
Dawid Górny

Komentarz walutowy

(Oby nie czarna) „SUPER” środa
Dawid Górny