pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Inwestorzy dalej mają święta.

Inwestorzy dalej mają święta.

29 gru 2015 Autor: Krzysztof Adamczak

Brak ważnych odczytów makroekonomicznych na świecie. W Polsce w centrum uwagi dalej jest podatek bankowy.

Wtorek jest kolejnym dniem niewielkiej zmienności na rynku walutowym. Tradycyjnie już przerwa między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem charakteryzuje się niską płynnością. Kalendarz danych makroekonomicznych również świeci pustkami. Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii, która wzrosła o 3,3% czy bilans handlu zagranicznego Szwecji (-5,2 mld) nie są danymi, które rozpalają inwestorów. O godzinie 16:00 poznamy odczyt indeksu zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych ale i on prawdopodobnie przejdzie bez echa.

Dzisiaj sejm pracuje nad projektem ustawy o podatku bankowym. Są do niego wprowadzane kolejne poprawki. Już teraz wiadomo, że nie uda się z tytułu tego podatku uzyskać 5,5 mld złotych o których była mowa w projekcji budżetowej. Pomimo podniesienia stawki tej daniny do 0,44% rocznie lub 0,0366% miesięcznie zakładany dochód dla państwa w przyszłym roku ma wynieść 4,4 mld zł. Niższa kwota jest wynikiem rezygnacji z objęcia podatkiem papierów skarbowych. Ma to zapobiec wzrostowi rentowności polskiego długu. Pojawiają się kolejne analizy sugerujące, że coraz trudniej będzie “dopiąć” budżet i utrzymać deficyt poniżej poziomu trzech procent. Wyższa rentowność rządowych zobowiązań z całą pewnością nie pomogłaby w osiągnięciu tego celu. Objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Unie Europejską, prawdopodobnie zniechęciłaby inwestorów zagranicznych co skutkowałoby osłabieniem naszej waluty.

Coraz więcej symptomów wskazuje, że umocnienie złotego powoli wyhamowuje. Nasza waluta dzisiaj porusza się w bardzo wąskim przedziale. Za jedno euro należy zapłacić między 4,24 zł a 4,25 zł. Dolar kosztuje około 3,86 zł. Frank szwajcarski kosztuje mniej więcej tyle samo co na otwarciu czyli 3,91 zł. Jedynie funt brytyjski dalej tanieje wobec złotego i na chwile obecną kosztuje poniżej 5,73 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Dolar słabnie, nawet do jena!
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja na tapet cz.2
Dawid Górny