pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Inflacja w Polsce

Inflacja w Polsce

11 lip 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

Niższy deficyt budżetowy

    Minęła połowa roku. Jest to czas, w którym niektóre organy podsumowują dotychczasowe wyniki. Ministerstwo Finansów podało, iż po czerwcu mamy nadwyżkę w budżecie. Póki co nie znamy większości szczegółowych informacji, jednakże pewne jest to, że tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki wpłacie zysków z NBP. Zanotował on bowiem rekordowe zyski dzięki zeszłorocznemu osłabieniu złotego. Co więcej, analitycy oczekują, że na koniec roku deficyt budżetowy może być nawet o połowę niższy od zakładanego.

Odczyty inflacyjne

    Karta z kalendarza makroekonomicznego w dniu dzisiejszym nie zachwyca. Praktycznie brak w niej  publikacji, które mogłyby wpłynąć na szeroki rynek. Pozostał nam jedynie odczyt inflacji konsumenckiej z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w ujęciu miesięcznym zmalała ona o 0,2%, rok do roku rośnie o 1,5%. Były to wyniki spodziewane przez analityków, zatem nie wpłynęły znacząco na notowania naszej waluty. Za franka szwajcarskiego zapłacimy dzisiaj 3,84 zł. Funt kosztuje 4,79 zł. Dolar wyceniany jest ma 3,72 zł, a euro na 4,24 zł.

Co w następnych dniach?

    Wydaje się, że nadchodzące dni tygodnia będą choć trochę ciekawsze. Przed nami wystąpienie prezes FED, Janet Yellen, przed Kongresem, a także decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych oraz odczyty sprzedaży detalicznej i inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odbicie na EUR/USD zatrzymane
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Niepewność nadal pozostaje
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak