pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Inflacja dalej spada

Inflacja dalej spada

31 lip 2023 Autor: Dawid Górny

Ostatni dzień lipca to wstępne podsumowanie kształtowania się dynamiki cen za mijający miesiąc. W kalendarzu makroekonomicznym pojawiły się dane inflacyjne nie tylko z Polski, ale i strefy euro. Generalizując, można powiedzieć, że utrzymuje się tendencja spadkowa, którą niedługo mogą zakłócić wzrosty cen ropy.

Dynamika cen w Polsce

Dziś poznaliśmy wstępne dane inflacji konsumenckiej za lipiec. Wynik 10,8% okazał się o 0,1 punktu procentowego lepszy od rynkowych prognoz. Dodam, że poprzedni odczyt wyniósł 11,5%. Jest to tym samym piąty z rzędu spadek wartości dynamiki cen w ujęciu rocznym. Ruch CPI w kierunku południowym jest nadal wspierany efektem bazy, gdyż bieżące odczyty porównywane są do wysokich wartości sprzed roku. Przypomnę, że w 2022 od lipca do października odnotowaliśmy wzrost CPI z 15,6% do 17,9%.

Analizując wykres inflacji konsumenckiej za 2023 roku, możemy również zauważyć początek wypłaszczania się wykresu, gdyż dzisiejszy wynik był niższy od poprzedniego tylko o 0,7 punktu procentowego, a od lutego do czerwca różnica pomiędzy każdym kolejnym wynosiła powyżej jednego punktu procentowego. Jeżeli tempo spadku inflacji konsumenckiej będzie zwalniać mimo wciąż oddziaływującego efektu bazy, to przy prognozowanych wczesnych obniżkach stóp procentowych w naszym kraju (na co wskazywać zaczyna obniżający się trzy i sześciomiesięczny WIBOR), osiągnięcie wciąż odległego celu inflacyjnego NBP wydaje się być coraz bardziej odległe.

Inflacja w strefie euro

Wstępny spadek zharmonizowanego wskaźnika inflacji konsumenckiej publikowanego przez Eurostat odnotowaliśmy także w całej strefie euro. Odczyt 5,3% był zgodny z oczekiwaniami. Poprzednie wskazanie było wyższe o 0,2 punktu procentowego. Gorzej wygląda sytuacja bazowego odpowiednika (nie uwzględniającego cen żywności i energii), który mimo prognozowanego spadku do 5,4% pozostał na swoim dotychczasowym poziomie 5,5%. Powyższe sygnalizuje, że problem nie leży w cenach produktów spożywczych czy paliw (które uznawane są za pozostające poza oddziaływaniem polityki monetarnej, gdyż podlegać mogą wahaniom w wyniku szoków podażowych czy sezonowości), a wewnątrz prowadzonej polityki pieniężnej. Dzisiejsze dane nie uwzględniały kilku państw np. Polski czy Węgier, które należą do niechlubnego podium w tym gremium. Spośród 20 przedstawionych krajów, najniższa dynamika cen jest w Belgii 1,6%, a najwyższa na Słowacji 10,2%.

Ropa kontratakuje

Jednym z czynników ostatnich spadków inflacji konsumenckiej na świecie było obniżenie wycen „czarnego złota”. Przypomnę, że indeks OIL.WTI około rok temu wskazywał wartości chwilami powyżej 120 dolarów za baryłkę, przy czym w marcu 2023 było to już prawie o połowę mniej. Do dziś na wykresie wspomnianego indeksu wsparciem nie do przebicia okazał się poziom ok. 65 USD. Po dwóch nieudanych próbach zejścia poniżej niego (w marcu i kwietniu), kurs w mijającym miesiącu powrócił do poruszania się w kierunku północnym. Ma to swoje źródła w egoistycznym zmniejszeniu wydobycia ropy przez Arabię Saudyjską czy niskich wskazaniach rezerw USA. Mniejsza podaż przy rosnącym popycie oznacza wzrost ceny. Dziś indeks OIL.WTI przebił okrągły poziom 80 dolarów, a za odmianę Brent zapłacimy ok. 85 USD. Wzrost kursu ropy przekłada się na wyższe ceny paliw, a to bezpośrednio wpływa na inflację konsumencką i może skutecznie zahamować jej spadki.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak