Tak jak można było przewidzieć, Grecja długo nie da o sobie zapomnieć. Po zakończeniu negocjacji przyszła pora na refleksje, a te nie są już tak pozytywne. Wydaje się, że walka o przyszłość Grecji, jak i całej Strefy Euro dopiero się zaczyna. Sprawie nie pomagają wypowiedzi utytułowanych ekonomistów amerykańskich (m.in. J. Sachs, J. Stiglitz, P. Krugman), którzy niemal zgodnie mówią o tym, że porozumienie w obecnym kształcie nie jest sukcesem.

Na rynkach widać pierwsze oznaki zwątpienia. Po wczorajszej euforii na parkietach europejskich, dziś nastroje są umiarkowane. W dużym stopniu spowodowane jest to zapewne oczekiwaniem na jutrzejsze głosowanie programu reform w greckim parlamencie. Biorąc pod uwagę nastroje społeczeństwa oraz wypowiedzi greckich polityków, zaakceptowanie reform może okazać się trudne. Najbardziej sceptyczne głosy mówią nawet o możliwości rozpisania nowych wyborów przez premiera Tsiprasa, co otworzyłoby kolejny akt greckiej tragedii.

Wśród wydarzeń z kalendarza makroekonomicznego, które dzisiaj poznaliśmy, na szczególną uwagę zasługuje publikacja Indeksu instytutu ZEW. Kolejny miesiąc z rzędu nastroje wśród niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych słabną. Wartość indeksu na poziomie 29,7 pkt okazała się nie tylko słabsza niż odczyt czerwcowy (31,5pkt), ale również gorsza od szacunków analityków (30pkt).

W dniu dzisiejszym inwestorzy czekają jeszcze na wyniki sprzedaży detalicznej w USA. Zostaną one opublikowane przez amerykański Departament Handlu o godzinie 14.30, a ich wartość jest szczególnie ważna w świetle ostatnich wypowiedzi FOMC. W zapiskach z czerwcowego posiedzenie można było dostrzec zaniepokojenie Komitetu konsumpcją prywatną a co za tym idzie wszelkie odchylenia od wartości szacowanych przez analityków (0,2% m/m) będą stanowiły idealną bazę do spekulacji o przyszłość stóp procentowych w USA.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Taryfikator inwazji

20 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Rynek już wie

19 Sty 2022

Krzysztof Adamczak