pl

Gra Johnsona

23 paź 2019 Autor: Adam Fuchs

Premier Wielkiej Brytanii wreszcie może pochwalić się sukcesem w Izbie Gmin, ponieważ parlament przyjął projekt ustawy w sprawie wystąpienia z UE (do dalszego procedowania w komisji). Niestety lider Konserwatystów nie cieszył się zbyt długo z tego zwycięstwa, ponieważ kilkanaście minut później doszło do kolejnego głosowania, tym razem nad harmonogramem prac nad wspomnianą ustawą. W tym przypadku stało się to, do czego Boris Johnson mógł się już przyzwyczaić, odkąd objął stanowisko. Deputowani odrzucili możliwość ekspresowego procedowania liczącego 110 stron projektu i plan kontrolowanego opuszczenia Wspólnoty do końca października legł w gruzach.

Quo vadis Wielka Brytanio?

W kontekście brexitu tylko jedna sprawa jest pewna – nie ma nic pewnego. Johnson dokonał rzeczy, która nie udała się jego poprzedniczce i przekonał parlamentarną większość do procedowania jego projektu wyjścia z UE. Niestety dla niego samego, ale również dla pewności rynkowej, chwilę później Izba Gmin postanowiła pracować nad projektem w normalnym trybie, co oznacza, że nie ma możliwości przyjęcia ustawy do 31 października. W tej chwili cały brexit stoi na rozdrożu i możliwych jest kilka ścieżek. Chociaż premier w dalszym ciągu powtarza, że do wyjścia dojdzie w ustalonym terminie, to w dużej mierze piłka jest teraz po stronie unijnych przywódców. 27 państw musi teraz jednomyślnie przyjąć złożony w weekend brytyjski wniosek o przedłużenie negocjacji do końca stycznia 2020 r. Jeśli tego nie zrobią, to rzeczywiście możemy być świadkami no deal brexit. Jednak na razie inwestorzy zachowują spokój i GBP wrócił do piątkowych poziomów, na parze z PLN o godz. 12:00 oscylował w okolicach 4,95 zł.

Bezrobocie nie zwalnia

Polski rynek pracy jeszcze nigdy nie był w tak dobrej kondycji. Zgodnie z oczekiwaniami stopa bezrobocia po raz kolejny w tym roku zeszła do rekordowo niskiego poziomu. 5,1% to  wskazanie, o którym jeszcze kilka lat temu mogliśmy jedynie pomarzyć. Chociaż poniedziałkowe dane o sprzedaży detalicznej mogły wprowadzić lekki niepokój, o tyle sytuacja na rynku pracy i w sferze budowlanej (wzrost produkcji budowlano-montażowej o 7,6%) pozwala wierzyć w stabilne fundamenty polskiej gospodarki. Inwestorzy nie zawsze biorą pod uwagę twarde dane, ale przynajmniej na razie złoty pozostaje silny. EUR mimo prób nie może trwale przebić poziomu 4,28 zł, USD stara się pozostać na 3,85 zł, CHF podchodzi pod 3,89 zł.

Pożegnanie Draghiego

Już jutro po raz ostatni posiedzenie zarządu Europejskiego Banku Centralnego poprowadzi Mario Draghi. W czasie jego kadencji EBC mierzyło się z wieloma wyzwaniami i niestety poszło drogą większości regulatorów, którzy w coraz mniejszym stopniu regulują, a coraz częściej reagują na wydarzenia. Z powodu zmiany na fotelu prezesa analitycy nie spodziewają się istotnych decyzji ani emocjonującej konferencji po spotkaniu. Rynki czekają na nowego szefa, ale nie wierzą, by Christine Lagarde dokonała rewolucji w prowadzeniu polityki monetarnej. Coraz głośniej słychać o możliwym delikatnym cięciu stóp procentowych o 10 punktów bazowych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak