pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Gorsze nastroje na globalnych rynkach

Gorsze nastroje na globalnych rynkach

05 kwi 2016 Autor: Krzysztof Furmańczak

Od rana obserwujemy pogorszenie sentymentu wśród największych światowych gospodarek. Japońska giełda Nikkei zakończyła sesję tracąc 2,4%. Spadającym cenom akcji towarzyszyło silne umocnienie jena. Para USD/JPY odnotowała około 1% spadek wyznaczając tym samym 18-miesięczne minima. Japońskiej walucie nie pomogło wystąpienie szefa Banku Japonii Haruhiko Kurody, który powiedział, że “drogi jen negatywnie wpływa na dużych producentów”.

Kolor czerwony pojawił się również na europejskich parkietach. Giełdy Francji, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii zniżkują w tym momencie ponad 2%. Eurodolar oddaje część zeszłotygodniowych wzrostów. Wczorajsza dość jastrzębia wypowiedź Erica Rosengrena przełożyła się na umocnienie dolara względem euro. Członek FOMC stwierdził, że perspektywy dla gospodarki USA są lepsze niż wycenia to w tym momencie rynek. Również ilość podwyżek stóp procentowych może być większa niż aktualny konsensus rynkowy. W tej chwili kurs głównej pary wynosi 1,1358, co stanowi 0,3% spadek względem wczorajszego zamknięcia.

Awersja do ryzyka, przekłada się na osłabienie złotego względem głównych walut. Za franka i dolara zapłacimy 1,5 grosza więcej niż wczoraj. Ich kurs wynosi aktualnie 3,73 zł oraz 3,89 zł. Euro i funt kosztują odpowiednio 4,24 zł i 5,30 zł.

W kalendarzu makro należy zwrócić dziś uwagę na dane z USA. O godz. 15:45 poznamy wskaźnik PMI dla usług. O godz. 16:00 zostanie opublikowany wskaźnik ISM dla usług. Jutro wydarzeniem dnia będzie ogłoszenie protokołu z posiedzenia FOMC tzw. “minutek”.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak