Dane z polski

Początek tygodnia jest w miare łaskawy dla naszej waluty. Złotówka zyskuje w stosunku do dolara amerykańskiego, który aktualnie wyceniany jest na 3,78 zł. Za wspólną walutę przyjdzie nam zapłacić 4,29 zł, a za franka szwajcarskiego 3,78 zł. W tym tygodniu możemy być jednak świadkami nieco większych ruchów na złotówce, Nie tylko za sprawa wydarzeń z zagranicy. w tym tygodniu przewidziano bowiem szereg publikacji z polskiej gospodarki. Poznamy między innymi wskaźniki inflacji bazowej, dynamikę przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia, dynamikę produkcji przemysłowej czy wyniki sprzedaży detalicznej.

Kolejne głosowanie

Po zeszłotygodniowych bataliach w parlamencie, które okazały się zgodne z oczekiwaniami rynków, w tym tygodniu po raz kolejny premier Theresa May będzie próbowała zdobyć poparcie w Izbie Gmin. Poparcie (bądź nie) jej projektu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej będzie ważnym krokiem w dalszych negocjacjach z przedstawicielami UE w sprawie dalszych losów brexitu. W oczekiwaniu na te wydarzenia kurs funta osłabia się. Aktualnie brytyjska waluta wyceniana jest na 5,01 zł.

FED w środę

W środę poznamy decyzje Rezerwy Federalnej odnośnie wysokości stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. inwestorzy z uwagą będą się przyglądać nie tylko samej decyzji ale również uważnie przysłuchiwać się konferencji prasowej. Rynki będą próbowały ze słów Powell’a wywnioskować czy jastrzębie nastawienie w FED zostało już całkowicie zapomniane.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Taryfikator inwazji

20 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Rynek już wie

19 Sty 2022

Krzysztof Adamczak