pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Głos bankierów centralnych w cieniu tematu greckiego

Głos bankierów centralnych w cieniu tematu greckiego

16 lip 2015 Autor: Michał Iskat

Pierwszy raz od dłuższego czasu grecy nie zaskoczyli negatywnie rynków. Grecki parlament przyjął pakiet reform, które były warunkiem przyznania pomocy finansowej co stanowi dość duży krok naprzód. Nastroje jednak wciąż są sceptyczne. Widać że inwestorzy mimo pozytywnych sygnałów wciąż są sceptycznie nastawieni do bieżącej sytuacji.

W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z wystąpieniem szefowej FED. Jak zwykle wystąpienie Janet Yellen było bardzo ogólnikowe i inwestorzy usłyszeli to czego można było się spodziewać, czyli gotowość FED do podniesienia stóp procentowych jeszcze w tym roku. Deklaracja taka została dobrze przyjęta przez rynki. Od wczorajszego wieczora rośnie sentyment do amerykańskiej waluty, a jej kwotowanie w odniesieniu do euro osiągnęło poziomy 1,088.

W dniu dzisiejszym poznamy decyzje Europejskiego Banku Centralnego w kwestii stóp procentowych. Decyzja napłynie na rynek o godzinie 13.45, jednak jest niemal pewne, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Znacznie istotniejsze będzie jak zwykle konferencja szefa EBC po posiedzeniu. Mario Draghi dojdzie do głosu ok godziny 14.30 a jego słowa mogą stać się idealną pożywką dla ruchów spekulacyjnych. Szczególnie istotne będzie stanowisko EBC w kwestii greckiej.

Dziś czeka nas jeszcze spora doza informacji z amerykańskiej gospodarki. Jak co czwartek o godzinie 14.30 poznamy tygodniową zmianę liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. O godzinie 16.00 na rynek napłyną wskazania Indeksu FED z Filadelfi,i a o 20.30 rozpocznie się kolejna część wystąpienia szefowej FED przed Kongresem.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Mocny początek złotego
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

USD nie odpuszcza, ale PLN się broni
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

SNB obniża, CHF traci
Adam Fuchs