pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Z funtem coraz gorzej

Z funtem coraz gorzej

09 sie 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Słabe dane z Wielkiej Brytanii, stabilny złoty, na rynkach flauta.

    Nie widać końca przeceny funta na światowych rynkach. Brytyjska waluta po raz pierwszy od początku 2014 roku kosztuje poniżej psychologicznego poziomu 5 zł. McCafferty, jeden z członków Banku Anglii sugeruje, że wpływ Brexitu na gospodarkę na razie jest mocno ograniczony. Przeczą temu kolejne dane napływające z wysp. Z dzisiejszych odczytów wynika, że pogarsza się bilans handlowy, który obecnie wynosi prawie -12,5 mld funtów. Rozczarowały również dane dotyczące przetwórstwa przemysłowego. Spokojnie można zakładać, że ubiegłotygodniowa obniżka stóp była zaledwie początkiem luzowania polityki monetarnej.

    Dzisiaj poznaliśmy też odczyty z innych gospodarek europejskich. Zgodnie z oczekiwaniami bez zmian pozostaje stopa bezrobocia w Szwajcarii. W granicach zera oscyluje inflacja w Czechach i na Węgrzech. Przy czym u naszych południowych sąsiadów jest ona przynajmniej dodatnia. Lekkiego rozczarowania można się doszukiwać, analizując dane dotyczące bilansu handlowego w Niemczech. Słabą dynamika eksportu, można jednak tłumaczyć efektem bazy. W zeszłym roku oscylowała ona koło 8%, co było bardzo dobrym wynikiem. Tak naprawdę istotne dane poznamy dopiero w piątek, gdy EBC opublikuję dane dotyczące wzrostu PKB w strefie euro, jak i w kilku znaczących gospodarkach tej strefy.

    Na koniec tygodnia poznamy również tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. Do tego czasu notowania złotego powinny się zachowywać mniej więcej tak jak dzisiaj. Nasza waluta pozostaje w okolicach wczorajszych poziomów. Wyjątkiem oczywiście jest funt, który znów tanieje o kilka groszy.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Nowe realia
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs