Funt szterling rośnie w siłę

08 maja 2015 Autor: Marcin Rogalski

Handel na rynku walutowym w dniu dzisiejszym przebiega spokojnie. Polski złoty traci na wartości względem europejskiej waluty. Kalendarium makroekonomiczne zawiera kilka istotnych publikacji. Przed południem poznaliśmy dane z gospodarek europejskich: Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Informacja o wynikach wyborów na wyspach spowodowała gwałtowny wzrost wyceny brytyjskiej waluty. GBP/PLN zbliżył się dzisiaj do poziomu 5,60 zł.

Rano poznaliśmy informację o dynamice produkcji przemysłowej oraz bilansie handlu zagranicznego w Niemczech. Produkcja przemysłowa rozczarowała, odczyt wyniósł -0,5% czyli dużo niżej od oczekiwań (wzrost o 0,4%). Przełożyło się to na chwilowe osłabienie europejskiej waluty, jednak pół godziny później euro zaczęło stopniowo odrabiać straty względem dolara i na dobre powróciło na poziom 1,12 USD.

Popołudnie jak zwykle należy do danych zza oceanu. Przed chwilą o 14:30 poznaliśmy dane na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w USA w kwietniu wyniosła 5,4%, czyli zgodnie z oczekiwaniami, poprzedni odczyt wyniósł 5,5%. Nie zaskoczyła zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 223 tys., przy oczekiwaniach na poziomie 225 tys. O tym jak istotne były te dane świadczy reakcja rynku, który o 14:30 charakteryzował się znacznie większą zmiennością niż przez poprzednie godziny. Po serii ostatnich gorszych od oczekiwań danych z USA, pierwsze zgodne z oczekiwaniami umocniły USD.

Warto wspomnieć też oczywiście o sytuacji na funcie brytyjskim, który to zyskał na wartości po tym jak w wyborach parlamentarnych zwyciężyła partia konserwatystów. Zachwyt wśród inwestorów przerodził się w stanowczy marsz na północ na tzw. kablu (para GBP/USD). Dzisiaj po ustanowienie nowych rekordów (powyżej poziomu 1,552 USD) nastąpiło jednak odreagowanie i stopniowe schodzenie na coraz niższe poziomy, przed 13:00 znalazł się na dziennych minimach (1,541 USD), nadal są to jednak poziomy znacznie wyższe od tych handlowanych w poprzednich dniach.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny