pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Funt szterling rośnie w siłę

Funt szterling rośnie w siłę

08 maj 2015 Autor: Marcin Rogalski

Handel na rynku walutowym w dniu dzisiejszym przebiega spokojnie. Polski złoty traci na wartości względem europejskiej waluty. Kalendarium makroekonomiczne zawiera kilka istotnych publikacji. Przed południem poznaliśmy dane z gospodarek europejskich: Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Informacja o wynikach wyborów na wyspach spowodowała gwałtowny wzrost wyceny brytyjskiej waluty. GBP/PLN zbliżył się dzisiaj do poziomu 5,60 zł.

Rano poznaliśmy informację o dynamice produkcji przemysłowej oraz bilansie handlu zagranicznego w Niemczech. Produkcja przemysłowa rozczarowała, odczyt wyniósł -0,5% czyli dużo niżej od oczekiwań (wzrost o 0,4%). Przełożyło się to na chwilowe osłabienie europejskiej waluty, jednak pół godziny później euro zaczęło stopniowo odrabiać straty względem dolara i na dobre powróciło na poziom 1,12 USD.

Popołudnie jak zwykle należy do danych zza oceanu. Przed chwilą o 14:30 poznaliśmy dane na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w USA w kwietniu wyniosła 5,4%, czyli zgodnie z oczekiwaniami, poprzedni odczyt wyniósł 5,5%. Nie zaskoczyła zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 223 tys., przy oczekiwaniach na poziomie 225 tys. O tym jak istotne były te dane świadczy reakcja rynku, który o 14:30 charakteryzował się znacznie większą zmiennością niż przez poprzednie godziny. Po serii ostatnich gorszych od oczekiwań danych z USA, pierwsze zgodne z oczekiwaniami umocniły USD.

Warto wspomnieć też oczywiście o sytuacji na funcie brytyjskim, który to zyskał na wartości po tym jak w wyborach parlamentarnych zwyciężyła partia konserwatystów. Zachwyt wśród inwestorów przerodził się w stanowczy marsz na północ na tzw. kablu (para GBP/USD). Dzisiaj po ustanowienie nowych rekordów (powyżej poziomu 1,552 USD) nastąpiło jednak odreagowanie i stopniowe schodzenie na coraz niższe poziomy, przed 13:00 znalazł się na dziennych minimach (1,541 USD), nadal są to jednak poziomy znacznie wyższe od tych handlowanych w poprzednich dniach.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wspólna waluta pod presją
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Dane z USA trzęsą kursami
Dawid Górny

Komentarz walutowy

(Oby nie czarna) „SUPER” środa
Dawid Górny