pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Funt brytyjski w odwrocie

Funt brytyjski w odwrocie

23 lip 2015 Autor: Marcin Rogalski

Czwartek przywitał nas dobrymi danymi z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny podał dane o stopie bezrobocia w czerwcu. Odczyt wyniósł 10,3%, a więc lepiej od oczekiwań. W poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 10,8%, a obecny odczyt jest trochę lepszy od tego podanego wcześniej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to czwarty miesiąc, kiedy sytuacja na rynku pracy w Polsce się poprawia. Tak niskie bezrobocie ostatnio było w naszym kraju odnotowane na początku 2009 roku.

Przed południem pojawiły się też istotne dane z Wielkiej Brytanii odnośnie sprzedaży detalicznej. W przeciwieństwie do polskich danych, brytyjskie rozczarowały inwestorów, ponieważ okazały się gorsze od oczekiwań. Analitycy oczekiwali wzrostu na poziomie 0,3% w ujęciu miesięcznym, odczyt wykazał spadek na poziomie 0,2%. W ujęciu rocznym przekłada się na to 4%, wobec oczekiwanego 4,9%.

Reakcja rynku była natychmiastowa, osłabienie funta brytyjskiego na parze kwotowanej do polskiego złotego wyniosło ponad 3 grosze. Około południa GBP/PLN wyceniany był na poziomie 5,85 zł. Euro dzisiaj wyceniane jest w okolicy 4,12 zł, dolar amerykański 3,75 zł, natomiast frank szwajcarski 3,93 zł.

Tymczasem w Grecji parlament przyjął drugi pakiet ustaw, które były wymagane przez wierzycieli jako podstawowy warunek udzielenia pomocy finansowej dla Aten. Pakiet ustaw został przyjęty zdecydowaną większością głosów, co i tak nie powstrzymało od krytyki skierowanej w stronę premiera Aleksisa Ciprasa. Pewne jest to, że uchwalone reformy były konieczne, a wypracowanie kompromisu w tak ciężkich warunkach jest wyjątkowo trudne i nikogo nie dziwi negatywne nastawienie społeczeństwa do tych posunięć.

Przed nami w dniu dzisiejszym publikacje, zarówno z Polski, jak i zza oceanu. O 14:00 poznamy wskaźnik koniunktury konsumenckiej w Polsce za lipiec. Pół godziny później nastąpi publikacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, analitycy oczekują poziomu 280 tys. O 16:00 poznamy amerykański indeks wskaźników wyprzedzających – Conference Board.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ujemna korelacja USD vs surowce nie działa
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EBC nie zmienia stóp procentowych
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja w USA idzie na tapet
Dawid Górny