Funt brytyjski w odwrocie

23 lip 2015 Autor: Marcin Rogalski

Czwartek przywitał nas dobrymi danymi z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny podał dane o stopie bezrobocia w czerwcu. Odczyt wyniósł 10,3%, a więc lepiej od oczekiwań. W poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 10,8%, a obecny odczyt jest trochę lepszy od tego podanego wcześniej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to czwarty miesiąc, kiedy sytuacja na rynku pracy w Polsce się poprawia. Tak niskie bezrobocie ostatnio było w naszym kraju odnotowane na początku 2009 roku.

Przed południem pojawiły się też istotne dane z Wielkiej Brytanii odnośnie sprzedaży detalicznej. W przeciwieństwie do polskich danych, brytyjskie rozczarowały inwestorów, ponieważ okazały się gorsze od oczekiwań. Analitycy oczekiwali wzrostu na poziomie 0,3% w ujęciu miesięcznym, odczyt wykazał spadek na poziomie 0,2%. W ujęciu rocznym przekłada się na to 4%, wobec oczekiwanego 4,9%.

Reakcja rynku była natychmiastowa, osłabienie funta brytyjskiego na parze kwotowanej do polskiego złotego wyniosło ponad 3 grosze. Około południa GBP/PLN wyceniany był na poziomie 5,85 zł. Euro dzisiaj wyceniane jest w okolicy 4,12 zł, dolar amerykański 3,75 zł, natomiast frank szwajcarski 3,93 zł.

Tymczasem w Grecji parlament przyjął drugi pakiet ustaw, które były wymagane przez wierzycieli jako podstawowy warunek udzielenia pomocy finansowej dla Aten. Pakiet ustaw został przyjęty zdecydowaną większością głosów, co i tak nie powstrzymało od krytyki skierowanej w stronę premiera Aleksisa Ciprasa. Pewne jest to, że uchwalone reformy były konieczne, a wypracowanie kompromisu w tak ciężkich warunkach jest wyjątkowo trudne i nikogo nie dziwi negatywne nastawienie społeczeństwa do tych posunięć.

Przed nami w dniu dzisiejszym publikacje, zarówno z Polski, jak i zza oceanu. O 14:00 poznamy wskaźnik koniunktury konsumenckiej w Polsce za lipiec. Pół godziny później nastąpi publikacja liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, analitycy oczekują poziomu 280 tys. O 16:00 poznamy amerykański indeks wskaźników wyprzedzających – Conference Board.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bail-out wisi nad rynkiem

03 paź 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak