pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Frank znów drożeje

Frank znów drożeje

23 lut 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

Dane z Niemiec, wystąpienia Carneya i Jordana oraz bezrobocie w Polsce.

Dzisiaj poznaliśmy sporą liczbę danych z największej europejskiej gospodarki. O godzinie 8:00 został opublikowany finalny odczyt produktu krajowego brutto. Niemiecka gospodarka w przeciągu roku urosła o 2,1%. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,3%. Oba te wyniki były zgodne z oczekiwaniami rynku. Dwie godziny później poznaliśmy odczyt wskaźnika nastrojów biznesowych instytutu IFO. Ma on za zadanie zobrazować aktywność gospodarczą za naszą zachodnią granicą. Po raz kolejny obserwujemy spadek opisywanego wskaźnika. W lutym wyniósł on 105,7 pkt i był o ponad punkt poniżej oczekiwań. Pokazuje to obawy o wpływ zewnętrznych czynników na niemiecką gospodarkę. Problemy Unii Europejskiej oraz wyraźne spowolnienie w Chinach ciążą na niemieckim eksporcie. W ostatnim kwartale poprzedniego roku zmniejszył się o 0,6%. W obecnym prawdopodobnie ten spadek jeszcze się pogłębi. Lepsze informacje podał za to Federalny Urząd Statystyczny. W zeszłym roku udało się uzyskać najwyższą nadwyżkę budżetową od 25 lat. Na wszystkich szczeblach wyniosła ona łącznie 19,4 mld euro, co odpowiadało 0,6% PKB.

Dzisiaj swoje wystąpienia miało dwóch szefów banków centralnych w Europie. O 11:00 przed Komisją Brytyjskiego Parlamentu przemawiał Mark Carney prezes Banku Anglii. Podczas wystąpienia próbował dystansować się od oceny zapowiedzianego na 23 czerwca referendum. Podkreślał, że będzie ono traktowane dokładnie tak samo, jak każde inne wydarzenie polityczne i nie zamierza przewidywać wyniku głosowania. Mówił również, że BoE nie widzi potrzeby wprowadzania ujemnych stóp procentowych.

Ponad godzinę później swoje wystąpienie rozpoczął Thomas Jordan. Prezes SNB podczas wystąpienia we Frankfurcie również odniósł się do kwestii ujemnych stóp procentowych. Starał się rozwiać obawy dotyczące ucieczki kapitału w stronę gotówki. Podkreślił również gotowość do reagowania na decyzję, które zapadną 10 marca podczas posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Na koniec tradycyjnie już przypomniał, że frank pozostaje silnie przewartościowany względem euro i SNB jest gotowy do interwencji na rynku walutowym. Pomimo tych słów obserwujemy dzisiaj wyraźne umocnienie się szwajcarskiej waluty.

W Polsce poznaliśmy odczyty dotyczące stopy bezrobocia. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona 10,3% czyli dokładnie tyle, ile przewidywał rynek. Oznacza to wzrost o 0,5 punktu procentowego względem odczytu grudniowego. Należy pamiętać jednak, że koniec roku zawsze charakteryzuje się sezonowym spadkiem bezrobocia. Warto zauważyć również, że jest to najniższy styczniowy wynik od 25 lat.

Polski złoty traci dzisiaj wobec wszystkich głównych walut, najwięcej względem franka, który dziś drożeje o 5 groszy. Obecnie kosztuje już blisko 4,00 zł. Euro odrobiło wczorajsze straty względem złotego i znowu kosztuje blisko 4,37 zł. Dolar kosztuje już 3,97, a funt brytyjski powrócił powyżej 5,60 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Sztuka interpretacji
Krzysztof Adamczak