pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Fed w trudnym położeniu

Fed w trudnym położeniu

22 mar 2023 Autor: Krzysztof Pawlak

Kontynuacja świetnych nastrojów na rynkach. Tryb oczekiwania i niepewności przed posiedzeniem FOMC, na stole przynajmniej kilka scenariuszy. Wyższa inflacja w Wielkiej Brytanii stawia pod znakiem zapytania zakończenie cyklu zacieśniania monetarnego. 

Różowe okulary

Mimo olbrzymich zawirowań w światowym sektorze bankowym, upadku Silicon Valley Bank i przejęciu Credit Suisse przez UBS, na rynki bardzo szybko wrócił optymizm. Szczególnie widać to na giełdach, gdzie dość szybko zostały odrobione straty, a kolejny dzień na parkietach odznacza się pod znakiem koloru zielonego. Niemiecki DAX zwyżkuje dzisiaj o ponad 0,5%, a wzrosty widać również na rodzimej giełdzie. Inwestorzy szybko więc przeszli w tryb nadziei, że kryzys w bankach zostanie szybko stłumiony i tak naprawdę nie rozleje się na resztę sektora, mimo że wspomniane dwie instytucje nie należą do ułomków, bo choćby CS jest dwukrotnie większy od Lehmann Brothers. 

Kilka scenariuszy na stole

Dzisiaj cała uwaga rynków przesuwa się na to, co zrobi w zaistniałej sytuacji bank centralny USA. Na rynkach owszem widać stan entuzjazmu, ale pytanie, co dalej robić z polityką monetarną z pewnością spędza sen z powiek bankierom. Dalsze podwyżki stóp mogą uwypuklić problemy kolejnych banków, a to już mogłoby mocno nadszarpnąć zaufanie do całego sektora. Pojawiły się głosy, że Fed może wręcz wstrzymać się z dalszymi ruchami na stopach, by lepiej ocenić sytuację w amerykańskich bankach, choćby przez pryzmat zrobienia testów odpornościowych. W gruzach legło już przekonanie, że amerykańscy decydenci będą dalej podnosić stopy procentowe w tym roku. Ciekawe jest zestawienie oczekiwań banków co do dzisiejszej decyzji Fed. Połowa obstawia, że będzie to ruch 25 pkt bazowych, a druga część widzi pauzę w zacieśnianiu monetarnym. Drugi scenariusz z pewnością byłby niekorzystny dla dolara, który w relacji do euro mógłby kontynuować trend deprecjacyjny, a główna para walutowa obrałaby kierunek w okolice nawet 1,10. 

Rosną ceny na Wyspach

Dzisiaj w kalendarium pojawił się odczyt inflacji CPI z Wielkiej Brytanii. Mimo podnoszenia stóp przez BoE, dynamika wzrostu cen wzrosła i wyniosła 10,4% w lutym w relacji r/r przy oczekiwaniach na poziomie 9,9%. Wskazanie jest też wyższe niż w styczniu, gdzie wyniosło 10,1%. Poddaje to pod wątpliwość scenariusz, że Bank Anglii zdecyduje się na ruch o 25 pkt bazowych na najbliższym posiedzeniu i tym zakończy cykl zacieśniania, jak wskazywał prezes na ostatnim posiedzeniu. Wyższa dynamika inflacji może skłonić decydentów do kolejnych ruchów, by zatrzymać niekorzystną dynamikę cen. Funt na kanwie tych publikacji zyskuje na wartości na szerokim rynku, również do polskiej waluty. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak