FED osłabia dolara

17 mar 2016 Autor: Mateusz Wielewicki

Skutki wczorajszej decyzji FED. Szwajcaria i Wielka Brytania ogłaszają wysokość stóp procentowych. Inflacja w Strefie Euro. Seria danych z Polski i USA.

Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku zdecydował wczoraj o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, czym nie zaskoczył rynków. Poziom stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych obecnie wynosi 0,25-0,5%. W grudniowym komunikacie FOMC informował o możliwości dokonania czterech podwyżek stóp, jednakże aktualne prognozy mówią już tylko o jednej lub dwóch. W reakcji na wczorajszy komunikat FOMC dolar uległ znacznemu osłabieniu względem euro.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest bogaty w publikacje. Szwajcarski Bank Narodowy nie zmienił prowadzonej polityki monetarnej i zostawił stopy procentowe na ujemnych poziomach. W reakcji na tę decyzję frank szwajcarski umocnił się. Jego aktualna cena wynosi 3,91 zł. Władze Banku Anglii postąpiły podobnie jak Szwajcarzy. Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii zostały utrzymane na poziomie 0,5%.

O godzinie 11:00 poznaliśmy odczyty inflacji konsumenckiej w Strefie Euro. Co prawda roczna dynamika inflacji nie zaskoczyła inwestorów i wyniosła -0,2%, to miesięczny odczyt okazał się bardziej pozytywny niż oczekiwano. Inflacja konsumencka w Strefie Euro wyniosła 0,2% miesiąc do miesiąca wobec oczekiwanego wzrostu o 0,1%. Po tej informacji euro jeszcze bardziej umocniło się względem dolara.

Przed godziną 14:00 dotarły do nas informacje z amerykańskiego rynku pracy. Tym razem liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nie zaskoczyła analityków. Wyniosła ona 265 tys., czyli o 7 tys. więcej niż wynosił poprzedni odczyt.

Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie z miesiąca na miesiąc o 0,9%. Pozytywnym zaskoczeniem był odczyt w ujęciu rocznym. Sprzedaż rośnie w tempie 3,9% rok do roku, co jest wynikiem lepszym niż prognozy. Lepsza od oczekiwań okazała się również wielkość produkcji przemysłowej. W ujęciu rocznym rośnie ona 6,7% wobec spodziewanego wzrostu o 5,5%.

Złotówka umocniła się dzisiaj względem dolara o kolejne 2 grosze. Amerykańska waluta kosztuje już tylko 3,79 zł. Tyle samo co podczas wczorajszego zamknięcia, czyli 4,28 zł należy zapłacić za euro. W dniu dzisiejszym możemy zauważyć 5 groszowe umocnienie się funta. Zakup brytyjskiej waluty kosztuje 5,48 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Bez zmian po raz trzeci!

08 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czy RPP podtrzyma etap pauzy?

07 gru 2022

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrost stóp procentowych!?

06 gru 2022

Dawid Górny