Wait and see

Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych został opublikowany protokół z posiedzenia Komitetu ds. Otwartego Rynku. Większość jego przedstawicieli nie widzi w tym momencie potrzeby ingerowania w politykę monetarna ameryki. Wydaje się zatem, że na obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Bierna postawa członków FED, jak się można było spodziewać, nie wpłynęła znacząco na notowania dolara.

Kolejne dane z Polski

Po wczorajszych odczytach dotyczących produkcji przemysłowej, dziś poznaliśmy publikacje na temat produkcji budowlano-montażowej oraz wyniki sprzedaży detalicznej. Oba odczyty okazały się lepsze od oczekiwań. Jednak w obliczu ostatnich wydarzeń geopolitycznych nie były w stanie wesprzeć złotówki w stosunku do dolara, euro czy franka. Szwajcarska waluta wyceniana jest na 3,83 zł. Za euro zapłacimy 4,30 zł. Z kolei zielony podrożał do 3,86 zł. Tylko cena brytyjskiej waluty oscyluje w okolicy wczorajszego zamknięcia – 4,88 zł.

Bogaty kalendarz

Poza odczytami z naszej gospodarki w kalendarzu makroekonomicznym widnieje kilka innych, istotnych pozycji. Indeksy PMI zarówno dla usług jak i przemysłu w strefie euro rozczarowały, a odczyt dla przemysłu, kolejny poniżej 50 pkt, wskazuje nawet na recesję.

O godzinie 13:30 czeka nas publikacja protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei w godzinach popołudniowych zza oceanu napłyną do nas informacje odnośnie amerykańskiego rynku nieruchomości oraz indeksów PMI.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Robi się nerwowo

25 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Odwrót pod rosyjską banderą

24 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Ryzyka wygrywają, ale PLN dzielnie walczy

21 Sty 2022

Adam Fuchs