pl
Strona główna > Komentarze walutowe > FED bez rewelacji

FED bez rewelacji

23 maj 2019 Autor: Mateusz Wielewicki

Wait and see

    Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych został opublikowany protokół z posiedzenia Komitetu ds. Otwartego Rynku. Większość jego przedstawicieli nie widzi w tym momencie potrzeby ingerowania w politykę monetarna ameryki. Wydaje się zatem, że na obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Bierna postawa członków FED, jak się można było spodziewać, nie wpłynęła znacząco na notowania dolara.

Kolejne dane z Polski

    Po wczorajszych odczytach dotyczących produkcji przemysłowej, dziś poznaliśmy publikacje na temat produkcji budowlano-montażowej oraz wyniki sprzedaży detalicznej. Oba odczyty okazały się lepsze od oczekiwań. Jednak w obliczu ostatnich wydarzeń geopolitycznych nie były w stanie wesprzeć złotówki w stosunku do dolara, euro czy franka. Szwajcarska waluta wyceniana jest na 3,83 zł. Za euro zapłacimy 4,30 zł. Z kolei zielony podrożał do 3,86 zł. Tylko cena brytyjskiej waluty oscyluje w okolicy wczorajszego zamknięcia – 4,88 zł.

Bogaty kalendarz

    Poza odczytami z naszej gospodarki w kalendarzu makroekonomicznym widnieje kilka innych, istotnych pozycji. Indeksy PMI zarówno dla usług jak i przemysłu w strefie euro rozczarowały, a odczyt dla przemysłu, kolejny poniżej 50 pkt, wskazuje nawet na recesję.

O godzinie 13:30 czeka nas publikacja protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei w godzinach popołudniowych zza oceanu napłyną do nas informacje odnośnie amerykańskiego rynku nieruchomości oraz indeksów PMI.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak