pl
Strona główna > Komentarze walutowe > EURPLN powyżej 4,00

EURPLN powyżej 4,00

22 kwi 2015 Autor: Michał Iskat

Po dwóch dniach bardzo silnego złotego, w dniu dzisiejszym obserwujemy korektę. EURPLN po osiągnięciu poziomu 3,97 dzisiaj wrócił powyżej psychologicznej bariery 4,00. Na chwilę obecną wydaje się, że ruch ten jest jedynie korektą spowodowaną realizacją zysków przez część spekulantów, a trend umocnienia się złotego w stosunku do euro powinien jeszcze potrwać.

Na głównej parze walutowej EURUSD trwa przeciąganie liny. Od blisko tygodnia kurs porusza się w granicach 1,06-1,07 i widoczne jest oczekiwanie na impuls czy to ze strony dolara czy euro. Z jednej strony mamy europejskie QE oraz wizję bankructwa Grecji, z drugiej coraz lepsze dane z USA oraz spekulacje o terminie rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych. Która ze stron bardziej skusi inwestorów – trudno powiedzieć.

W dniu dzisiejszym czekają nas jeszcze odczyty z polskiej i amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.00 Główny Urząd Statystyczny poda do wiadomości inwestorów odczyty koniunktury gospodarczej w poszczególnych gałęziach gospodarki (budownictwie, handlu, przemyśle i usługach). Sądząc po ostatnich danych, również dzisiaj powinniśmy spodziewać się pozytywnego obrazu kondycji rodzimej gospodarki co powinno umocnić złotego.

O godzinie 16.00 na rynek napłyną dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Amerykańskie Stowarzyszenie Pośredników Nieruchomości zaprezentuje sprzedaż domów na rynku wtórnym. Rynek spodziewa się, że w marcu kondycja tego rynku była dobra, a ilość nieruchomości która zmieniła właściciela wyniosła 5 mln wobec 4,88 mln w poprzednim miesiącu.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak