pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Eurodolar wraca w okolice 1,075 USD

Eurodolar wraca w okolice 1,075 USD

24 mar 2023 Autor: Dawid Górny

W piątek, poznaliśmy odczyty indeksów PMI dla usług oraz przemysłu ze strefy euro, Wielkiej Brytanii oraz USA. Dane te zazwyczaj przykuwają mniejszą uwagę inwestorów, niż chociażby zmiany dotyczące kosztu pieniądza. Dziś jednak rynki ewidentnie szukały powodu do odreagowania czwartkowych spadków na dolarze.

PMI w Europie

Tytułowy indeks jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury. Ma on za zadanie zobrazować przyszłą aktywność badanej gałęzi gospodarki. Przyjmuje wartości od 0 do 100 punktów, gdzie 50 pkt. uznawane jest za poziom neutralny. Wyniki powyżej sugerują ożywienie w danym sektorze i odwrotnie. W piątek, z samego rana poznaliśmy Indeks PMI dla przemysłu w strefie euro. Wyniósł on 47,1 pkt., zatem wypadł gorzej od swojego poprzednika (48,5 pkt.). Co więcej, wynik wskazał przeciwny kierunek w stosunku do prognoz, które zakładały wzrost do wartości 49 punktów. Dodatkowo, gorsze od oczekiwań okazały się odczyty omawianego indeksu w Niemczech oraz we Francji. Warto podkreślić, że wszystkie wcześniej wspomniane wartości znajdują się poniżej poziomu neutralnego, co wskazuje na zmniejszenie aktywności w przemyśle. Nieco lepiej w strefie euro wypadły odczyty indeksów PMI dla usług. Ich wskazania były wyższe w stosunku do prognoz i wskazały wartości powyżej 50 punktów.

Odczyty zza oceanu

Po południu otrzymaliśmy pakiet tych samych wskaźników zza oceanu. PMI dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych wzrósł do poziomu 49,3 punktów. Jest to tym samym więcej od prognoz oraz poprzedniego odczytu. Tak samo zachował się indeks PMI dla usług. Ten, podobnie jak w strefie euro, znalazł się powyżej poziomu neutralnego. Mimo podobnych wskazań (spadki w przemyśle, wzrost danych usługowych) inwestorzy swoją uwagę skupili na gorszych danych z europejskiego przemysłu. Patrząc na dzisiejszy wykres głównej pary walutowej świata widzimy, że po czwartkowym rajdzie kursu do 1,09 dolara za jedno euro, nastąpił spadek. W piątek o godzinie 15:00 EUR/USD oscyluje przy poziomie 1,075 USD.

Pakiet danych z Wysp

W piątkowym kalendarzu makroekonomicznym nie zabrakło również danych z Wielkiej Brytani, gdzie odczyty PMI, zarówno dla przemysłu jak i usług, okazały się gorsze od oczekiwań oraz od poprzednich wskazań.  Mimo to, sektor usługowy pozostał powyżej poziomu neutralnego, co wskazuje na wzrost aktywności tej gałęzi gospodarki. Dodatkowo, otrzymaliśmy ujemne skazania sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym. Wynik -3,5% r/r jest jedynastym z rzędu odczytem poniżej kreski. To w zestawieniu z ostatnim wzrostem inflacji konsumenckiej oraz podwyższeniem kosztu pieniądza na Wyspach o 25 punktów bazowych może sugerować, zapowiadane przez Bank Anglii, spowolnienie gospodarcze.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Euro odpiera atak jastrzębiego FEDu
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Złoty kapituluje?
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak