Dzień pod znakiem publikacji makroekonomicznych

15 wrz 2015 Autor: Michał Iskat

Dzisiejszy dzień można śmiało określić mianem bardzo ciekawego. Ilość danych makroekonomicznych publikowanych w dniu dzisiejszym na pewno stanowi idealną odskocznię od atmosfery oczekiwania przed czwartkowym posiedzeniem FOMC.

O godzinie 10.30 poznaliśmy kondycję gospodarki Wielkiej Brytanii za sprawą publikacji danych dotyczących inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,2% a inflacja PPI 0% m/m. Dane były zgodne z oczekiwaniami, a co za tym idzie ich publikacja pozostała neutralna dla notowań funta.

Pół godziny później uwaga inwestorów skupiła się na danych płynących z niemieckiej gospodarki. O godzinie 11.00 zaprezentowany został indeks instytutu ZEW. W tym wypadku można mówić o bardzo mocnym ostudzeniu nastrojów. Wartość indeksu we wrześniu wyniosła 12,1 pkt i była nie tylko gorsza od konsensusu oczekiwań analityków (18,4pkt) ale również gorsza od odczytu sierpniowego (25pkt). Mimo że odczyt indeksu okazał się najgorszy od 10 miesięcy to inwestorzy przyjęli go z względnym spokojem. W notowaniach głównej pary walutowej, jak i giełdy niemieckiej publikacja przeszła niemal bez echa.

Inwestorzy zainteresowani notowaniami rodzimej waluty powinni szczególną uwagę zwrócić na dzisiejszą publikację Głównego Urzędu Statystycznego. O godzinie 14.00 poznamy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szacunki analityków mówią o dynamice inflacji CPI na poziomie -0,4% w ujęciu miesięcznym, a wszelkie odchylenia od tego poziomu będą stanowić idealną podstawę do spekulacji co do zachowania Rady Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie.

W godzinach popołudniowych czeka nas jeszcze dzisiaj cała masa odczytów makroekonomicznych z gospodarki USA. Inwestorzy poznają dzisiaj wyniki sprzedaży detalicznej (14.30), wartość indeksu NY Emipre State (14.30), dynamikę produkcji przemysłowej oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych (15.15).

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Apetyt na ryzyko wraca, PLN zyskuje

28 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chwila spokoju wywołuje konsolidację

27 mar 2023

Adam Fuchs