pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dzień pod znakiem publikacji makroekonomicznych

Dzień pod znakiem publikacji makroekonomicznych

15 wrz 2015 Autor: Michał Iskat

Dzisiejszy dzień można śmiało określić mianem bardzo ciekawego. Ilość danych makroekonomicznych publikowanych w dniu dzisiejszym na pewno stanowi idealną odskocznię od atmosfery oczekiwania przed czwartkowym posiedzeniem FOMC.

O godzinie 10.30 poznaliśmy kondycję gospodarki Wielkiej Brytanii za sprawą publikacji danych dotyczących inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Inflacja CPI w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,2% a inflacja PPI 0% m/m. Dane były zgodne z oczekiwaniami, a co za tym idzie ich publikacja pozostała neutralna dla notowań funta.

Pół godziny później uwaga inwestorów skupiła się na danych płynących z niemieckiej gospodarki. O godzinie 11.00 zaprezentowany został indeks instytutu ZEW. W tym wypadku można mówić o bardzo mocnym ostudzeniu nastrojów. Wartość indeksu we wrześniu wyniosła 12,1 pkt i była nie tylko gorsza od konsensusu oczekiwań analityków (18,4pkt) ale również gorsza od odczytu sierpniowego (25pkt). Mimo że odczyt indeksu okazał się najgorszy od 10 miesięcy to inwestorzy przyjęli go z względnym spokojem. W notowaniach głównej pary walutowej, jak i giełdy niemieckiej publikacja przeszła niemal bez echa.

Inwestorzy zainteresowani notowaniami rodzimej waluty powinni szczególną uwagę zwrócić na dzisiejszą publikację Głównego Urzędu Statystycznego. O godzinie 14.00 poznamy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szacunki analityków mówią o dynamice inflacji CPI na poziomie -0,4% w ujęciu miesięcznym, a wszelkie odchylenia od tego poziomu będą stanowić idealną podstawę do spekulacji co do zachowania Rady Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie.

W godzinach popołudniowych czeka nas jeszcze dzisiaj cała masa odczytów makroekonomicznych z gospodarki USA. Inwestorzy poznają dzisiaj wyniki sprzedaży detalicznej (14.30), wartość indeksu NY Emipre State (14.30), dynamikę produkcji przemysłowej oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych (15.15).


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Odreagowanie (nie tylko na PLN)
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Upadek PLN
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Próba opanowania emocji, ale strach pozostaje
Krzysztof Pawlak