pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dzień pełen danych

Dzień pełen danych

12 sie 2016 Autor: Krzysztof Adamczak

    Kalendarz danych makroekonomicznych wypchany po brzegi.

    Już w nocy dotarły pierwsze istotne odczyty. Chińska produkcja przemysłowa rośnie w tempie 6% rocznie. Jest to wynik słabszy zarówno od oczekiwań, jak i od poprzedniego odczytu. Podobnie wygląda sytuacja ze sprzedażą detaliczną, która też rozczarowuje. Jakby tego mało również dynamika udzielanych kredytów wyraźnie hamuje.

    Europejskie odczyty dzisiaj są znacznie bardziej optymistyczne. Najpierw 6% wzrostem gospodarczym pochwalili się Rumuni. Później równie pozytywnie zaskoczyli Niemcy wysokim wzrostem PKB. U naszych zachodnich sąsiadów gospodarka rośnie w tempie 3,1% przed i 1,8 po odsezonowaniu. Tak dobry wynik nie wpłynął jednak znacząco na tempo wzrostu całej strefy euro. Dynamika na poziomie 1,6% jest zgodna z oczekiwaniami.

    W Polsce wzrost gospodarczy okazał się niższy od oczekiwań rynku. Odczyt wyniósł 3,1% przy prognozowanych 3,3%. Warto jednak zaznaczyć, że jest i tak poprawa w stosunku do ostatniego odczytu, który osiągnął równo 3%. Głównym hamulcowym wzrostu w Polsce jest niski poziom inwestycji w środki trwałe. Za to prywatna konsumpcja solidnie wspiera wzrost gospodarczy. Jest to wynik działania programu 500 plus.

    Złoty mimo słabszego odczytu pozostaje stabilny. Kursy głównych walut oscylują wokół wczorajszego zamknięcia. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,82 zł, frank 3,92 zł, a za funta należy zapłacić 4,96 zł.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wciśnięta pauza
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Szlachetne gwiazdy
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Higher for longer?
Krzysztof Adamczak