pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dolar wciąż mocny

Dolar wciąż mocny

30 paź 2015 Autor: Michał Iskat

W kalendarzu makroekonomicznym dzień dzisiejszy to przede wszystkim publikacje danych dla Strefy Euro. O godzinie 11 poznaliśmy stopę bezrobocia oraz inflację dla gospodarki europejskiej. Dane okazały się dobre. Bezrobocie we wrześniu spadło do poziomu 10,8% przy jednoczesnym zrewidowaniu w dół wskazań za sierpień. Szacunkowa inflacja HICP w październiku zgodnie z przewidywaniami analityków wyniosła 0%. Relatywnie dobre dane przyczyniają się dzisiaj do umocnienia euro w stosunku do innych walut.

O godzinie 13.30 poznaliśmy dochody i wydatki amerykanów. Dane okazały się nieznacznie gorsze od oczekiwań analityków. Zarówno indeks PCE Core jak i wydatki Amerykanów w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,1% (oczekiwania 0,2%). Dane nie miały większego wpływu na notowania dolara.


W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze seria ciekawych publikacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.45 poznamy Indeks Chicago PMI z października kwadrans później na rynek napłynie wstępna publikacja Indeksu Uniwersytetu Michigan. W obydwu przypadkach przewidywania analityków są bardzo optymistyczne. Wyniki na pewno będą stanowić idealną pożywkę dla spekulacji na temat podwyżki stóp  procentowych.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Ujemna korelacja USD vs surowce nie działa
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EBC nie zmienia stóp procentowych
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Inflacja w USA idzie na tapet
Dawid Górny