Dolar wciąż mocny

30 paź 2015 Autor: Michał Iskat

W kalendarzu makroekonomicznym dzień dzisiejszy to przede wszystkim publikacje danych dla Strefy Euro. O godzinie 11 poznaliśmy stopę bezrobocia oraz inflację dla gospodarki europejskiej. Dane okazały się dobre. Bezrobocie we wrześniu spadło do poziomu 10,8% przy jednoczesnym zrewidowaniu w dół wskazań za sierpień. Szacunkowa inflacja HICP w październiku zgodnie z przewidywaniami analityków wyniosła 0%. Relatywnie dobre dane przyczyniają się dzisiaj do umocnienia euro w stosunku do innych walut.

O godzinie 13.30 poznaliśmy dochody i wydatki amerykanów. Dane okazały się nieznacznie gorsze od oczekiwań analityków. Zarówno indeks PCE Core jak i wydatki Amerykanów w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,1% (oczekiwania 0,2%). Dane nie miały większego wpływu na notowania dolara.


W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze seria ciekawych publikacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 14.45 poznamy Indeks Chicago PMI z października kwadrans później na rynek napłynie wstępna publikacja Indeksu Uniwersytetu Michigan. W obydwu przypadkach przewidywania analityków są bardzo optymistyczne. Wyniki na pewno będą stanowić idealną pożywkę dla spekulacji na temat podwyżki stóp  procentowych.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Czy usłyszymy zapowiedź obniżki stóp?

07 cze 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

RPP nie zmienia wysokości stóp procentowych

06 cze 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Mocny początek czerwca w wykonaniu złotego

05 cze 2023

Dawid Górny