Dolar traci po wczorajszej konferencji

30 Mar 2016

Echa wczorajszego wystąpienia szefowej FED. Garść danych makroekonomicznych z Europy. Raport ADP w USA. Stabilnie na złotym.

Głównym wydarzeniem wczorajszego dnia, tak jak się spodziewano, było popołudniowe wystąpienie prezes Rezerwy Federalnej. Podczas przemówienia Yellen wskazała, iż dostrzega ryzyka związane z kondycją zagranicznych gospodarek, a zmiany w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych powinny być przeprowadzane w sposób ostrożny. Zdaniem analityków słowa szefowej FED nie dają nadziei na jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych w tym roku. Co więcej brana pod uwagę może być ich ponowna obniżka. Na reakcję rynków nie trzeba było długo czekać. Od momentu konferencji dolar stracił na wartości względem euro ponad 1 centa.

Rano poznaliśmy odczyt indeksu instytutu KOF w Szwajcarii. Jest to indeks mówiący o możliwych wynikach szwajcarskiej gospodarki w najbliższych miesiącach. Okazał się on o 0,7 pkt. wyższy od prognozowanego i wyniósł 102,5 punkty. Od momentu odczytu frank szwajcarski zyskał do złotówki ok. 1 grosz, a jego aktualna cena wynosi 3,89 zł.

O godzinie 14:00 poznaliśmy wstępne dane inflacji konsumenckiej w Niemczech. Zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym jej dynamika pozytywnie zaskoczyła analityków. Inflacja konsumencka u naszych zachodnich sąsiadów wyniosła 0,8% miesiąc do miesiąca wobec oczekiwanych 0,6%. Z kolei roczna dynamika wyniosła 0,3% i była o 10 punktów bazowych wyższa od prognoz. Odczyt ten nie wpłynął znacząco na notowania euro.

W Stanach Zjednoczonych został opublikowany raport ADP. Mówi on o szacunkowej zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym. Liczba zatrudnionych osób wzrosła o 200 tysięcy. Jest to wynik o 6 tys. lepszy od oczekiwań rynkowych. Pozytywny odczyt nie wpłynął na kurs dolara.

Złotówka w dniu dzisiejszym nieznacznie traci w stosunku do euro. Koszt europejskiej waluty wynosi 4,25 zł. Nieznacznie podrożał również funt, za którego zapłacimy 5,41 zł. Dolar utrzymuje poziom z poprzedniego zamknięcia i jego cena wynosi 3,75 zł.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Byle powód do wzrostów się znajdzie

04 Gru 2020

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Rada wyczekuje słabości krajowej waluty

03 Gru 2020

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

EUR/USD wybija opór

02 Gru 2020

Krzysztof Pawlak