pl

Dolar słabnie

14 gru 2017 Autor: Mateusz Wielewicki

FED nie pomógł swojej walucie

    Wczoraj wieczorem oczy wszystkich inwestorów skupione były na decyzji Komisji ds. Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych, a także na projekcjach makroekonomicznych oraz samej konferencji prezes Yellen. Sądząc po spadku wartości dolara rynki nie były zadowolone z przebiegu wczorajszych wydarzeń. Co prawda wszystkie przewidywania analityków sprawdziły się, to można odnieść wrażenie, że oczekiwano jakiegoś zaskoczenia ze strony Rezerwy Federalnej. Tymczasem stopa procentowa została podniesiona o 25 punktów bazowych, a scenariusz trzech kolejnych podwyżek w przyszłym roku jest nadal brany pod uwagę. Oczywiście o ile dane makroekonomiczne będą sprzyjały takim decyzjom. Zazwyczaj jeśli publikacje trafiają w oczekiwania rynków to ruchy na walutach są niewielkie. Tym razem jednak tak się nie stało i dolar amerykański stracił sporo na wartości.

Czwartek z Bankami Centralnymi

    Dzisiejszy dzień pod względem odczytów makroekonomicznych należy do tych z kategori “dla każdego coś się znajdzie”. Od samego rana poznawaliśmy odczyty inflacyjne z państw europejskich., ale to nie one będą przykuwały główną uwagę inwestorów. Już o 9:30 poznaliśmy decyzję szwajcarskiego Banku Centralnego, który pozostawił stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Podobne decyzje o pozostawieniu niezmienionych stóp procentowych podjął Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny. Z kolei o godzinie 14:30 czeka nas seria seria danych ze Stanów Zjednoczonych oraz konferencja prasowa po posiedzeniu EBC. Można się zatem spodziewać sporych ruchów na parach powiązanych ze wspólną walutą oraz dolarem. Ciekawie może być również na głównej parze walutowej gdzie słabnący dolar podchodzi pod silną linię oporu. Jej złamanie może oznaczać złe dni dla amerykańskiej waluty.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

EUR/USD znów zatrzymany przy 1,08 USD
Dawid Górny

Komentarz walutowy

Wzrok skierowany dzisiaj za ocean
Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Cięcie stóp w USA dopiero po wyborach?
Krzysztof Pawlak