Dolar słabnie w oczekiwaniu na dane z USA

29 maja 2015

Mija już kolejny dzień, kiedy to oczy inwestorów z niepokojem przyglądają się sytuacji Grecji. Wraz z rosnącą obawą o bankructwo tego kraju, lawinowo spada wartość depozytów w greckich bankach. Grecy wycofują swoje wkłady w obawie przed zastosowaniem “wariantu cypryjskiego”, który i tak może nie być najgorszym scenariuszem dla tego kraju.

W rodzimej gospodarce nastroje są dzisiaj dobre. Polska waluta w piątek cieszy się zainteresowaniem na rynku, co przekłada się na wzrost jej wartości względem wszystkich głównych walut. Jest to szczególnie istotne dla kredytobiorców, którzy wczoraj kupowali franki szwajcarskie na spłatę swoich zobowiązań po blisko 4,02 zł, dzisiaj CHF/PLN wrócił do poziomów poniżej 4 zł.

Na szerokim rynku nadal dominuje wyprzedaż dolara amerykańskiego. Eurodolar obrał kierunek na północ i zbliża się do poziomu 1,10 USD, co w połączeniu z umocnieniem złotego wpływa na spadki USD/PLN – od wczorajszych maksimów do najniższych poziomów handlowanych w dniu dzisiejszym jest to spadek o ponad 5 groszy.

Przed południem poznaliśmy finalny odczyt polskiego PKB za pierwszy kwartał tego roku. W ujęciu rocznym rewizja odczytu wyrównanego sezonowo wyniosła 3,5% przy oczekiwaniach na poziomie 3,4%. O tej samej godzinie poznaliśmy też finalny odczyt PKB z włoskiej gospodarki, pierwszy kwartał zamknął się tam wzrostem na poziomie 0,1% w ujęciu rocznym.

Przed nami dane z USA – już o 14:30 poznamy rewizję danych o PKB za pierwszy kwartał. Analitycy spodziewają się, że tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych zostanie zrewidowane w dół o 0,8%. O 15:45 poznamy indeks Chicago PMI, co do którego odczytu oczekiwania kształtują się na poziomie 53 pkt. Punktualnie o 16:00 ostatnie dane na które warto zwrócić uwagę w tym kończącym się tygodniu – Indeks Uniwersytetu Michigan – oczekiwania na poziomie 89,9 pkt.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Wygra strach czy nadzieja?

19 Paź 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Chiński smok obniża loty

18 Paź 2021

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Tej siły nic już nie zatrzyma?

15 Paź 2021

Adam Fuchs