Dolar pozostanie łakomym kąskiem

19 mar 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Wczorajsze wystąpienie Janet Yellen i nowe projekcje makroekonomiczne wywołały niespotykaną zmienność na rynku walutowym. Kurs EUR/USD osiągnął nawet poziom 1,10, na parze USD/PLN kurs zszedł poniżej 3,80. Dzisiaj jednak większość została odrobiona, a EUR/USD jest na poziomie 1,06. Wydaje się, że eurodolar przejdzie teraz do fazy konsolidacji i dopiero kolejne dane z amerykańskiej gospodarki mogą coś zmienić.

Prezes Fed stwierdziła, że usunięcie słowa cierpliwy nie znaczy, że Bank zacznie podejmować decyzje niecierpliwie. Nie należy oczekiwać zmiany decyzji w kwietniu, także nie jest przesądzona podwyżka stóp procentowych w czerwcu. Prognozy wzrostu PKB na ten rok i następne lata zostały obniżone, w stosunku do prognoz z grudnia. Także dotarcie do celu inflacyjnego będzie możliwe dopiero w 2017 roku, a nie jak wcześniej było sygnalizowane w 2016 roku. W opinii członków FOMC pełne zatrudnienie zostanie osiągnięte przy poziomie stopy bezrobocia 5,0-5,2%, i jest to poziom znacznie niższy od niedawnego stanowiska.

W szerszej perspektywie różnice w polityce monetarnej w Strefie Euro i USA i tak pozostają. Bez wątpienia powinniśmy szybciej mieć do czynienia z podwyżką stóp procentowych w amerykańskiej gospodarce niż w krajach europejskich zmagających się ciągle z recesją. A taka sytuacja w długim terminie spowoduje, że dolar powinien zyskiwać na wartości.

Dzisiaj poznaliśmy decyzje Banku Szwajcarii dotyczącą stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes SNB zasygnalizował, że póki co zamierza utrzymywać stopy na dotychczasowym poziomie.  To powinno wspierać osłabianie się franka szwajcarskiego, w razie potrzeby nie wykluczył interwencji na rynku walutowym. Frank szwajcarski wydaje się przewartościowany i powinien systematycznie się osłabiać, na EUR/CHF może zobaczyć poziom 1,10.

O 13.30 poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, o 15 nastąpi publikacja indeksu Fed z Filadelfii. Po mniej jastrzębim wystąpieniu prezes Fed dolar powinien bardziej wrażliwie reagować na słabsze dane.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Inflacyjny szczyt coraz wyżej

30 wrz 2022

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Powrót “oznak życia” na GBP

29 wrz 2022

Krzysztof Pawlak

Komentarz walutowy

Taka akcja, żebyś dał piątaka

28 wrz 2022

Krzysztof Adamczak