pl
Strona główna > Komentarze walutowe > Dolar pozostanie łakomym kąskiem

Dolar pozostanie łakomym kąskiem

19 mar 2015 Autor: Krzysztof Pawlak

Wczorajsze wystąpienie Janet Yellen i nowe projekcje makroekonomiczne wywołały niespotykaną zmienność na rynku walutowym. Kurs EUR/USD osiągnął nawet poziom 1,10, na parze USD/PLN kurs zszedł poniżej 3,80. Dzisiaj jednak większość została odrobiona, a EUR/USD jest na poziomie 1,06. Wydaje się, że eurodolar przejdzie teraz do fazy konsolidacji i dopiero kolejne dane z amerykańskiej gospodarki mogą coś zmienić.

Prezes Fed stwierdziła, że usunięcie słowa cierpliwy nie znaczy, że Bank zacznie podejmować decyzje niecierpliwie. Nie należy oczekiwać zmiany decyzji w kwietniu, także nie jest przesądzona podwyżka stóp procentowych w czerwcu. Prognozy wzrostu PKB na ten rok i następne lata zostały obniżone, w stosunku do prognoz z grudnia. Także dotarcie do celu inflacyjnego będzie możliwe dopiero w 2017 roku, a nie jak wcześniej było sygnalizowane w 2016 roku. W opinii członków FOMC pełne zatrudnienie zostanie osiągnięte przy poziomie stopy bezrobocia 5,0-5,2%, i jest to poziom znacznie niższy od niedawnego stanowiska.  

W szerszej perspektywie różnice w polityce monetarnej w Strefie Euro i USA i tak pozostają. Bez wątpienia powinniśmy szybciej mieć do czynienia z podwyżką stóp procentowych w amerykańskiej gospodarce niż w krajach europejskich zmagających się ciągle z recesją. A taka sytuacja w długim terminie spowoduje, że dolar powinien zyskiwać na wartości.

Dzisiaj poznaliśmy decyzje Banku Szwajcarii dotyczącą stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami stopy pozostały na niezmienionym poziomie. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes SNB zasygnalizował, że póki co zamierza utrzymywać stopy na dotychczasowym poziomie.  To powinno wspierać osłabianie się franka szwajcarskiego, w razie potrzeby nie wykluczył interwencji na rynku walutowym. Frank szwajcarski wydaje się przewartościowany i powinien systematycznie się osłabiać, na EUR/CHF może zobaczyć poziom 1,10.

O 13.30 poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, o 15 nastąpi publikacja indeksu Fed z Filadelfii. Po mniej jastrzębim wystąpieniu prezes Fed dolar powinien bardziej wrażliwie reagować na słabsze dane.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Niebieski ekran śmierci
Adam Fuchs

Komentarz walutowy

EBC czeka na wrzesień
Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Huk tłuczonej giełdy
Krzysztof Adamczak