Zgodnie z przewidywaniami, wczorajsze osłabienie dolara stanowiło tylko i wyłącznie chwilową korektę. W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu obserwujemy siłę amerykańskiej waluty. Taka tendencja powinna zachować się do środowej konferencji FED, która będzie kolejnym krokiem przybliżającym nas do rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych.

O godzinie 13.30 zaprezentowane zostały odczyty inflacji producenckiej w USA. Inflacja bazowa okazała się niższa od oczekiwań. W ujęciu rocznym dynamika wzrostu cen wyniosła 1% podczas gdy szacunki mówiły o poziomie 1,6%. Niższa dynamika inflacji rozczarowała rynek ponieważ stanowi ona argument przeciw podwyżce stóp procentowych, a taki scenariusz jest bardzo mocno grany na rynkach finansowych od kilku miesięcy i ma swoje przełożenie na wycenę dolara.

Na szczególną uwagę z perspektywy rodzimej waluty zasługuje zaprezentowany o godzinie 14.00 indeks cen towarów i usług. Szacunki analityków mówiły o deflacji na poziomie 1,4% w ujęciu rocznym. Zaprezentowana przez Główny Urząd Statystyczny wartość okazała się niższa od tych oczekiwań i wyniosła -1,6% r/r.

W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze jedna publikacja o charakterze makroekonomicznym. O godzinie 15.00 poznamy wstępny odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan za marzec. Szacunki  analityków mówią o symbolicznym wzroście tego barometru amerykańskiej gospodarki do poziomu 95,5 pkt wobec 95,4 w miesiącu poprzednim.

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Powell zmienia reguły gry

27 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Licytacje czas zacząć

26 Sty 2022

Krzysztof Adamczak

Komentarz walutowy

Robi się nerwowo

25 Sty 2022

Krzysztof Adamczak