Dolar łapie oddech

12 mar 2015 Autor: Michał Iskat

Po bardzo silnym umocnieniu dolara w ostatnich dniach, dzisiaj obserwujemy delikatną korektę. EURUSD po ustanowieniu w dniu wczorajszym minimów, dzisiaj oddaje część tego ruchu. Główna para walutowa kwotowana jest na poziomie 1,0680, jednak skala korekty pozwala sądzić, że to tylko chwilowe zatrzymanie ruchu a aprecjacja dolara powinna w najbliższym czasie dalej trwać w najlepsze.

Również na USDPLN obserwujemy dzisiaj realizację zysków. Po osiągnięcie w dniu wczorajszym lokalnych maksimów na poziomie 3,92 w dniu dzisiejszym dolar traci na wartości a rynek wycenia jego wartość w stosunku do złotego na 3,88. Podobnie jak w przypadku EURUSD trudno tutaj doszukiwać się szans na zmianę trendu. Ruch stanowi korektę i prawdopodobnie w najbliższych dniach zaobserwujemy atak na kolejne maksima.

Wśród danych o charakterze makroekonomicznym na uwagę zasługuje wysyp publikacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 13.30 zaprezentowane zostały informacje o sprzedaży detalicznej oraz tygodniowy raport z rynku pracy. Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym negatywni zaskoczyła inwestorów. Szacunki analityków mówiące o miesięcznej dynamice na poziomie 0,3% okazały się zbyt wybujałe a faktyczny spadek o 0,6% może wzbudzać pewne niepokoje o faktyczny stan gospodarki amerykańskiej. Pozytywnie na tym tle wyróżniały się doniesienia z rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych okazała się niższa od przewidywań (odczyt:  289 tys.,oczekiwania: 317tys.).

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Dziś o 20 decyzja FED

01 lut 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Czekając na bankierów

31 sty 2023

Adam Fuchs

Komentarz walutowy

Polska prawie na 5

30 sty 2023

Adam Fuchs