Dolar łapie oddech

12 mar 2015 Autor: Michał Iskat

Po bardzo silnym umocnieniu dolara w ostatnich dniach, dzisiaj obserwujemy delikatną korektę. EURUSD po ustanowieniu w dniu wczorajszym minimów, dzisiaj oddaje część tego ruchu. Główna para walutowa kwotowana jest na poziomie 1,0680, jednak skala korekty pozwala sądzić, że to tylko chwilowe zatrzymanie ruchu a aprecjacja dolara powinna w najbliższym czasie dalej trwać w najlepsze.

Również na USDPLN obserwujemy dzisiaj realizację zysków. Po osiągnięcie w dniu wczorajszym lokalnych maksimów na poziomie 3,92 w dniu dzisiejszym dolar traci na wartości a rynek wycenia jego wartość w stosunku do złotego na 3,88. Podobnie jak w przypadku EURUSD trudno tutaj doszukiwać się szans na zmianę trendu. Ruch stanowi korektę i prawdopodobnie w najbliższych dniach zaobserwujemy atak na kolejne maksima.

Wśród danych o charakterze makroekonomicznym na uwagę zasługuje wysyp publikacji z amerykańskiej gospodarki. O godzinie 13.30 zaprezentowane zostały informacje o sprzedaży detalicznej oraz tygodniowy raport z rynku pracy. Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym negatywni zaskoczyła inwestorów. Szacunki analityków mówiące o miesięcznej dynamice na poziomie 0,3% okazały się zbyt wybujałe a faktyczny spadek o 0,6% może wzbudzać pewne niepokoje o faktyczny stan gospodarki amerykańskiej. Pozytywnie na tym tle wyróżniały się doniesienia z rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych okazała się niższa od przewidywań (odczyt:  289 tys.,oczekiwania: 317tys.).

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także


Komentarz walutowy

Czy usłyszymy zapowiedź obniżki stóp?

07 cze 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

RPP nie zmienia wysokości stóp procentowych

06 cze 2023

Dawid Górny

Komentarz walutowy

Mocny początek czerwca w wykonaniu złotego

05 cze 2023

Dawid Górny